Hopp til innhold
Kronikk

Barn skal ikke sitte sultne på mottak

Maksimumsgrensen for støtte til familiene må oppheves. Ingen skal måtte sulte på grunn av sin status som asylsøker eller flyktning.

Frivillige fra Røde Kors handler mat til asylsøkere

HANDLER MAT TIL ASYLSØKERE: Frivillige fra Røde Kors deler ut mat til familier som har for lite penger til livsopphold. Stortinget må endre maksimumsgrensen for livsopphold til barnefamilier, barn skal ikke gå sultne i Norge, skriver generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors. Bildet er fra NRK Sørlandets reportasje om saken.

Foto: NRK

Frivillige fra Lyngdal Røde Kors Hjelpekorps kjøper inn og deler ut gavekort på mat som sosial nødhjelp til en barnefamilie som går sultne på et asylmottak i Norge. Situasjonen er alvorlig og familien har ikke råd til å dekke de aller mest basale behov.

Røde Kors er til stede på over 65 mottak i hele landet. At barnefamilier på asylmottak må gå sultne i Norge er noe nytt. Røde Kors har i tråd med vårt mandat en plikt til å avdekke, hindre og lindre lidelser i Norge. Derfor ber vi Stortinget umiddelbart reversere maksgrensen for ytelser til familier på mottak som ble innført fra i fjor. Ingen skal gå sultne på norske asylmottak.

Denne alvorlige situasjonen startet etter at Stortinget i statsbudsjettet for 2017 bestemte at ingen familier skal få mer enn ti tusen kroner pr. måned i støtte til livsopphold på mottak. Uavhengig av hvor mange barn man har.

Stønader bør gis på individuelt grunnlag, ikke pr. familieenhet.

Før maksgrensen ble innført mottok en familie som i Lyngdal mellom seks og åtte tusen kroner mer pr. måned. Situasjonen på mottak for disse familiene er nå så alvorlig at frivillige har startet med utdeling av mat, bleier og helt nødvendige andre artikler. Flere lignende tilfeller er rapportert inn fra andre fylker og det anslås at ca. hundre familier er berørt over hele landet.

En fersk rapport laget av Røde Kors i samarbeid med SSB viser at det er en stor økning i antall barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Barn og unge i lavinntektsfamilier har oftere sluttet på skolen, rapporterer i større grad om helseplager og psykosomatiske symptomer, og viser flere tegn på sosial isolasjon og ensomhet. Og deprivasjon kan være særlig uheldig for barns utvikling i de aller første leveårene. Den norske kunnskapsoversikten over ulikhet i helse hevder at et «føre var»-prinsipp tilsier at en bør unngå å la norske barn vokse opp i relativ fattigdom i kritiske og sårbare perioder i livet.

Ingen skal gå sultne på norske asylmottak.

Menneskers basale behov er det samme om man er asylsøker på mottak eller norsk statsborger. Det er åpenbart at en families økonomiske behov vil være avhengig av antall barn i husholdningen. Stønader bør derfor gis på individuelt grunnlag, ikke pr. familieenhet.

Det gir ingen mening å straffe barn som tilfeldigvis er født inn i en stor familie. Ingen skal måtte gå sultne på grunn av sin status som asylsøker eller flyktning. Stortingsflertallets budsjettavtale opphever ikke grensen.

Røde Kors ber derfor Stortinget avvikle maksgrensen. Man trenger ikke å vente til neste års statsbudsjett.

Barn skal ikke gå sultne. Punktum.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter