Hopp til innhold
Kronikk

Piller og ansvarsfraskrivelse

Er helsedirektoratet og helsetilsynet mer opptatt av å dekke hverandres rygger enn å hjelpe pasientene?

En livsglad, aktiv jente ble syk som 14 åring. Etter det gikk alt fryktelig galt. Foreldrene prøver å finne svar på hva som skjedde, og de forundrer seg over hvor mye medisiner jenta fikk fra ulike leger etter at hun ble 18 år. I kveldens Brennpunkt setter vi søkelyset på overmedisinering. Vi møter pasienter som vil ha flere og flere piller, og leger som ikke klarer å si nei.

Silje Benedikte Øwre ble bare 20 år. Foreldrene mener at det var medisinene som tok livet av Silje.

I Brennpunkt den 5. november stod vi frem og fortalte vår historie om vår datter Silje, som ble satt på så sterke doser av psykofarmaka medisiner at hun til slutt valgte å ta sitt eget liv.

Les mer: – Pillene tok livet av Silje

De siste dagene har det vært mye fokus på forskrivning av såkalte vanedannende medikamenter, og lite fokus på medisiner som antidepressiva og antipsykotika. Det er nettopp sistnevnte medisiner som har de absolutt mest skremmende bivirkningene, som for eksempel forhøyet selvmords adferd.

Når slike typer medikamenter forskrives, skal pasienten følges nøye opp, nettopp på grunn av faren for selvmord. Dette ble ikke gjort i vår datters tilfelle. Vi har fått hundrevis av lignende historier gjennom vår stiftelse, SiljeBenedikteStiftelsen.

Hvor er dokumentasjonen?

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa etter programmet at å gi ut blant annet antidepressiva til unge jenter er en god behandling, og henviste til at dette er godt dokumentert og fungerer. Hvem er det som har utført denne forskningen?

Vi har ikke funnet dokumentasjon på at dette er en god behandling, annet enn fra de som selv har laget preparatet.

Espen Øwre, SiljeBenedikteStiftelsen

Vi har ikke funnet dokumentasjon på at dette er en god behandling, annet enn fra de som selv har laget preparatet. Om helsedirektøren har andre kilder, synes jeg han bør få dette ut i det offentlige rom.

Videre sier Helsedirektør Bjørn Guldvog at legene er flinke til å skrive ut riktige doseringer til de riktige pasientene, mens han i neste setning påpeker at de ikke har de riktige kontrollenhetene.

Dette bekreftes av direktøren i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, men ingen av direktørene kommer med svar på hva de konkret ønsker å gjøre med dette, bortsett fra at de «vil se på det».

Det samme sa for øvrig tidligere helseminister Jonas Gahr Støre på TV2 18. mars 2013.

Tabubelagt

Helsedirektøren forteller at det er bygget ut mye innen spesialhelsetjenesten i Norge de siste årene. Samtidig ser vi hele tiden i nyhetsbildet at det bygges like mye ned. Vår erfaring er dessuten at nettopp spesialhelsetjenesten er de verste «pilletrillerne» i dette landet.

Blir det nå enda flere livsfarlige psykofarmaka-produkter som psykiatere og leger kan eksperimentere og feile med? Enda flere dødelige medisincocktailer?

Espen Øwre, SiljeBenedikteStiftelsen

Mange frivillige foreninger og organisasjoner i Norge jobber for et mer medisinfritt behandlingstilbud. Mange har jobbet i tiår for å få en endring av praksisen som foregår daglig rundt på legekontor og spesialhelsetjenesten.

Hvorfor blir dette temaet alltid skjøvet under teppet? Hvorfor vil ingen høyere opp i systemet ta tak i dette? Hvor mange flere må dø av denne formen for «kjemisk lobotomering»? Hvorfor er temaet så tabubelagt?

Vil styrke legemiddelindustrien

Den 7. oktober la den nye Høyre-Frp-regjeringen frem sin politiske handlingsplattform. På side 44 og 45 i dette dokumentet, redegjør de for sine planer om å styrke den lenge nedprioriterte helsetjenesten, psykisk helse.

Regjeringen vil blant annet:

  • Styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern
  • Øke kommunenes mulighet til å gi et solid psykisk helsetilbud gjennom den varslede kommunereformen
  • Gi kommuner som har kapasitet og kompetanse ansvar for distriktspsykiatriske sentre
  • Bekjempe tabuer og sørge for et bedre forebyggende arbeid mot selvskading og selvmord

På side 46 i det samme dokumentet vil regjeringen legge til rette for en sterk utvikling innen norsk legemiddelindustri.

  • Regjeringen vil sikre pasientene rask tilgang til nye og effektive legemidler
  • Legemiddelpolitikken skal bidra til økt pasientsikkerhet, god behandling, lave kostnader for det offentlige og innovasjon
  • Regjeringen vil legge til rette for en sterk utvikling i norsk legemiddelindustri med sikte på et bedre tilbud til pasientene, økt verdiskaping og flere trygge arbeidsplasser

Fritt fram for eksperimentering

LMI-direktør Karita Bekkemellem tar av seg hatten for den nye regjeringen og kaller satsingen på legemidler for «helt fantastisk».

– Dette er en historisk dag for farmasøytisk industri, jubler Karita Bekkemellem til Dagens Medisin.

En industri som allerede i dag omsetter for 20 milliarder kroner i Norge. Glemt er alle de menneskene som faktisk blir ofre for denne «medisinen».

Blir det nå fritt frem for legemiddelindustrien å selge eksperimentelle legemidler som ikke er godkjent av norske myndigheter, såfremt de er godkjent av andre europeiske legemiddelmyndigheter? Blir det ikke da enda flere livsfarlige psykofarmaka-produkter som psykiatere og leger kan eksperimentere og feile med? Enda flere dødelige medisincocktailer?

Mange rammes

Vår datters historie, og Kenneths historie som også fremkom i dokumentaren, er på ingen måte er unik. Helsedirektøren må gjerne få tilgang på de 3–400 lignende sakene vi har fått inn igjennom vår stiftelse siden vi startet opp i mai i år.

SiljeBenedikteStiftelsen vil fortsette kampen mot overmedisinering og feilmedisinering i psykiatrien. Kan vi redde et menneske, så er det faktisk verdt det.

Espen Øwre, SiljeBenedikteStiftelsen

Vi valgte å fortelle vår historie fordi vi mener dette er et så alvorlig problem at det må tas opp på et politisk plan. Vi har forsøkt å få politikerne til å ta ansvar å få stoppet denne urovekkende praksisen. I skrivende stund tror jeg at vi må prøve vår sak for domstolen, slik at vi en gang for alle kan få en dom i en slik sak.

I mellomtiden vil SiljeBenedikteStiftelsen fortsette kampen mot overmedisinering og feilmedisinering i psykiatrien.

Kan vi redde ett menneske, så er det faktisk verdt det.