Hopp til innhold
Replikk

Amundsens eventyr om utrygge Oslo

Når vi snakker om noe så alvorlig som folks trygghet, må vi faktisk forholde oss til fakta og ikke fiksjon.

Raymond Johansen, byrådsleder (Ap)

Kan vi fjerne all kriminalitet hvis vi bare følger Per-Willy Amundsens linje: hardest mulig straffer og mest mulig avskrekking? Ingenting tyder på det, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Foto: Terje Pedersen / NTB

«Oslo er ikke en trygg by», slår Per-Willy Amundsen (Frp) fast. Det er et meningsløst utsagn. Sammenlignet med resten av landet, resten av verden eller stort sett alle andre byer av sammenlignbar størrelse, så er Oslo en trygg by. Sammenligner du Oslo over år, så har byen blitt tryggere enn den var før.

Betyr det at det ikke finnes kriminalitet i Oslo? Eller at det ikke er noen i Oslo som føler på utrygghet på noe tidspunkt?

Selvfølgelig ikke. Dette tar vi på det dypeste alvor, og det er noe Oslo kommune jobber med hver dag. Men når vi snakker om noe så alvorlig som folks trygghet, må vi faktisk forholde oss til fakta og ikke fiksjon.

I Oslo forholder vi oss til virkeligheten slik den er, ikke slik Amundsen føler at den er.

Per-Willy Amundsen er tidligere justisminister og nåværende leder for justiskomiteen på Stortinget. Det hindrer ham ikke fra å ha en lemfeldig omgang med fakta.

Han hevder at «Politiets egen Salto-rapport fra 2021 viser en stygg utvikling for barne- og ungdomskriminalitet i Oslo de siste årene -en utvikling som dokumenterer at Oslo blir mindre og mindre trygt». Hvor får han det fra?

Rapporten, som er utarbeidet av Oslo kommune og politiet i fellesskap, viser blant annet en nedgang i antall unge som blir registrert for gjentatte kriminelle handlinger i Oslo og at mer enn 97 % av barn og unge i Oslo i alderen 10–17 år ikke blir registrert for kriminalitet.

Hvordan Amundsen finner dekning i denne rapporten for at Oslo blir «mindre og mindre trygt» er en gåte. Det store bildet, tydelig for enhver som gidder å forholde seg til tallene og kunnskapen på dette feltet, er at kriminaliteten i all hovedsak har vært ganske stabil over mange år.

Sammenligner du Oslo over år, så har byen blitt tryggere enn den var før.

Antall unge som er fornærmet i en straffesak går ned, og var for eksempel betydelig høyere i 2007 enn det var i både 2019 eller 2020. Målt mot folketallet har den registrerte kriminaliteten for aldersgruppen 18–22 år gått ned med 49 prosent fra 2005 til 2020.

Det rimer dårlig med inntrykket av en stadig mer utrygg by som Frp forsøker å skape.

Amundsen mener at vi umiddelbart må slutte å snakke om årsakene til kriminalitet, og kun snakke om politiets metoder og ressurser. Som byrådsleder i Oslo leder jeg politirådet, der kommunen og politiet jevnlig møtes for å samarbeide og samordne arbeidet mot kriminalitet i Oslo.

Der vi i kommunen og i oslopolitiet jobber kunnskapsbasert, vil Amundsen lukke øynene for virkeligheten, nekte å se sammenhengene mellom levekår, oppvekstforhold og kriminalitet, og heller starte en konkurranse om å være mest mulig tough on crime.

Antall unge som er fornærmet i en straffesak går ned.

Kan vi fjerne all kriminalitet hvis vi bare følger Amundsens linje: hardest mulig straffer og mest mulig avskrekking? Ingenting tyder på det.

Amundsen kunne for eksempel tatt med seg komiteen sin til en studietur til Baltimore i USA, Frps drømmeland når det kommer til å være «hard mot de harde»; en by med lavere innbyggertall enn Oslo og over 300 drap i året. Hva skiller byene, kunne studiespørsmålet vært. Er det sosiale forhold, eller at amerikanerne har for lave straffer og bruker for lite ressurser på politiet?

I Oslo forholder vi oss til virkeligheten slik den er, ikke slik Amundsen føler at den er. Vi tar tak i de problemene vi kan gjøre noe med.

Der vi i kommunen og i oslopolitiet jobber kunnskapsbasert, vil Amundsen lukke øynene.

Når jeg snakker med folk i de områdene som har størst utfordringer, er tilbakemeldingene tydelige og omforente: Ingenting er viktigere enn å få folk i jobb.

Vi må gi unge voksne muligheten til å tjene egne penger. Være en del av samfunnet. Få mulighet til å føle tilhørighet, stolthet og ha tro på framtida. Derfor åpner vi snart et nytt jobbsenter på Mortensrud. Derfor satser vi på sommerjobber og aktiviteter for ungdom i hele byen.

Oslo skal være en trygg by for alle, uansett hvor du bor og hvem du er. Når vi har hatt flere skyteepisoder på såpass kort tid, forstår jeg at folk blir urolige. Slik skal vi ikke ha det i byen vår!

For Oslo er det avgjørende å sikre at vi har nok politiressurser, og at politiet kan jobbe godt med forebygging, etterforskning og ha en tydelig tilstedeværelse i hele byen. Det ser jeg fram til å ha en åpen dialog med justisminister Emilie Enger Mehl om, og skal møte henne til uka for å orientere om arbeidet som gjøres lokalt i Oslo, vårt samarbeid med politiet og hva vi ser på som de viktigste utfordringene framover.

Der en av justisministerens mange forgjengere fra Frp bruker alvorlig kriminalitet til å komme med billige og kunnskapsløse politiske sleivspark, skal jeg konsentrere meg om å sikre at både byrådet, politiet og regjeringen fortsetter med målrettet og handlekraftig innsats for å holde Oslo trygt, nå og i framtida.

Følg debatten: