Replikk

Allmennheten har krav på åpenhet

Forskningsformidling er en av universitetenes hovedoppgaver. Det tar NTNU på alvor.

Hovedbygningen NTNU i Trondheim

'Vi som har ansvar for å formidle NTNUs forskning og virksomhet har heller ingen andre motiver enn å gjøre nettopp det – vise hva det forskes på og hva forskningen viser'. skriver kronikkforfatteren.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kristian Gundersen langer nok en gang ut mot forskning og formidling fra NTNU. Denne gangen i selskap med to kolleger fra Universitetet i Oslo.

Han er misfornøyd med en publisert studie, og han er misfornøyd med at forskeren får fortelle om hvordan hun tolker funnene.

Ja, til åpenhet

Debatt er et gode, og debatt om forskningsresultater og – metoder er en av drivkreftene for at kunnskapsfronten skal flyttes framover. En slik debatt hilser NTNU velkommen, og selvsagt også den aktuelle forskeren.

Problemet blir når Gundersen ikke ønsker at funnene skal bli kjent.

Problemet blir når Gundersen ikke ønsker at funnene skal bli kjent. Men det er nettopp ved å være åpne at vi kan å få en debatt, ikke ved å kneble forskerens rett til å ytre seg.

En lovpålagt oppgave

Universitets- og høyskoleloven pålegger alle høyere utdanningsinstitusjoner å formidle resultatene av egen forskning. Det er en oppgave NTNU tar på alvor. Hver eneste uke løfter vi fram interessante og viktige forskningsprosjekt og – resultater. Det mener vi allmennheten har krav på.

Det skjer gjennom tradisjonelle medier, sosiale medier, egne kanaler som Gemini.no eller der Gundersen fanget opp denne saken, gjennom Forskning.no.

Forskning.no en viktig kanal

Gundersen går hardt ut mot at NTNU har formidlet saken nettopp i Forskning.no og kaller det produktplassering. Forskning.no er en av de viktigste kanalene for formidling av norsk forskning og gir daglig ny innsikt på nær sagt alle vitenskapens områder. Nettstedet ble i sin tid startet av blant andre NTNU og Gundersens eget universitet, UiO for å øke interessen for forskning og er i dag eid av nesten alle universiteter, høyskoler og forskningsinstitutt i landet. En fantastisk dugnad for norsk forskning.

Forskning.no publiserer både uavhengig journalistikk laget av de redaksjonelle medarbeiderne i nettstedet, og forskningsformidling som medlemsinstitusjonene selv lager, da tydelig merket som «produsert og finansiert av …» Alt er likevel publisert under redaktørens ansvar.

FØLG DEBATTEN: Facebook og Twitter

Grunnløse insinuasjoner

Som forsker har Gundersen selv benyttet seg av den samme kanalen, nettopp under vignetten «produsert og finansiert av UiO» (Kortvarig dopingbruk kan ha permanent effekt). Hørte jeg det single i glass?

Påstandene faller på sin egen urimelighet og sier vel mest om tankesettet til innleggsforfatterne.

Gundersen og hans to våpendragere serverer grove insinuasjoner og konspirasjonsteorier om motivene til både til forskeren og oss som formidlere.

Påstandene faller på sin egen urimelighet og sier vel mest om tankesettet til innleggsforfatterne.

Mer formidling

Våre forskere har ingen andre motiv enn å søke ny kunnskap.

Vi som har ansvar for å formidle NTNUs forskning og virksomhet har heller ingen andre motiver enn å gjøre nettopp det – vise hva det forskes på og hva forskningen viser. Så vil annen forskning og andre resultater kunne vise noe annet. Det kommer vi også til å formidle.

Ja, jeg kan love Gundersen at uansett hva han synes vi skal gjør, så kommer vi til å fortsette å formidle NTNUs forskning gjennom media, gjennom egne kanaler og gjennom Forskning.no.