Hopp til innhold
Kronikk

Abortdebatt med agenda

VG og en rekke politikere bruker diskutable aborttall for å fremme fedrekvoter. Det er ganske enkelt forkastelig.

karriereabort

VGs oppslag onsdag 31. juli.

Onsdag denne uken skrev VG om at veiledningstjenesten Amathea advarer om at voksne kvinner velger abort på grunn av et krevende arbeidsliv og et økt karrierejag. Sensommeren før en valgkamp er en opportun tid for interesseorganisasjoner til å fremme sine saker og for politikere til å hoppe for et godt ord.

Ikke overraskende reagerer Knut Arild Hareide i KrF kraftig på at kvinner «føler seg presset til å ta abort» og vil firedoble dagens engangsstøtte til de som ikke har rett på foreldrepenger. Audun Lysbakken i SV tviholder på dagens ordning med foreldrepermisjon med fedrekvote og skylder på dårlige arbeidsgivere, mens Senterpartiets Kjersti Toppe sier at regjeringen har sviktet mødre. Samtidig skriver VGs kommentator Elisabeth Skarsbø Moen at dette er den nye abortkampen, og knytter saken til kamp for å beholde fedrekvoten.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Ikke noe grunnlag for konklusjonen

Alt dette på bakgrunn av et inntrykk veiledere i Amathea har etter samtaler med et mindretall av kvinner som kommer til konsultasjon. Amathea, tidligere kjent under navnet Alternativ til Abort (AAN), ble opprettet i 1978 som en reaksjon på loven som ga kvinner rett til selvbestemt abort. Gjennom AAN skulle abortkampen drives på en ny måte, gjennom rådgivning i en erklært politisk og religiøs uavhengig organisasjon. Det er altså inntrykket fra deres veiledere som nå brukes i «den nye abortkampen».

Amathea er i hvert fall ærlige nok til å understreke at kvinnene aldri blir spurt direkte om hvorfor de ønsker abort.

Heidi Nordby Lunde, stortingskandidat for Høyre

Amathea er i hvert fall ærlige nok til å understreke at kvinnene aldri blir spurt direkte om hvorfor de ønsker abort. Det er altså ikke noe grunnlag for å slå fast at norske kvinner føler seg presset til å ta abort på grunn av et krevende arbeidsliv eller karrierejag. Det er mildt sagt tendensiøst og på grensen til useriøst å bruke abort for å fremme en politisk agenda for tvungen likestilling.

Det overordnede målet for AAN skulle være å bidra til å redusere antallet svangerskapsavbrudd gjennom rådgivning til vanskeligstilte gravide. Dette er selvsagt et prisverdig mål som vi alle kan stille oss bak. Derfor er det også gledelig at aborttallene i Norge faktisk går ned.

Vi man ha en sak, så...

Aborttallet har vært stabilt mellom 13 500 og 16 200 de siste 30 årene, samtidig med at antallet kvinner i fruktbar alder har steget. Vi er rundt 1 million flere mennesker i Norge i dag enn da abortloven kom. Mest gledelig er det at aborttallene blant tenåringer i dag er lavere enn på 1980-tallet, da tallet lå mellom 20 og 23 per 1000 kvinner. Fra 2010 har ratene vært under 15 per 1000. Ratene på 12,7 i 2011 og 11,4 i 2012 er de laveste som er registrert for tenåringer siden abortregistreringen startet i 1979. Jeg håper KrF, SV, Sp og VG synes det er positivt.

Amathea har altså abortmotstand som agenda. KrF, SV, SP og VGs agenda er å beholde en tvungen kvote for mor og far, hvor støtte til foreldrepenger bortfaller dersom en av dem av ulike grunner ikke har anledning til å ta ut sin andel. KrF og Sp mener åpenbart også at abort blant eldre kvinner kan forebygges ved å gi yngre kvinner mer i engangsstønad.

Hvorfor det å beholde fedrekvoten skulle føre til en nedgang i antall karriereaborter er vanskelig å si, men vil man ha en sak så vil man ha en sak.

Heidi Nordby Lunde, stortingskandidat for Høyre

Men lengst av alle går altså SV og VG, som ser ut til å mene at kvinner heller tar abort enn å sørge for at barnefaren tar sin del av permisjonen slik at hun kan komme tilbake til jobb. Og det skjer til tross for fedrekvoten. Hvorfor det å beholde kvoten skulle føre til en nedgang i antall karriereaborter er vanskelig å si, men vil man ha en sak så vil man ha en sak.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Er ikke hensyn til karriere verdig nok?

Det finnes garantert kvinner som tar abort fordi de av karrierehensyn ikke føler at det passer å få barn på et gitt tidspunkt.

Er ikke hensyn til jobb, karriere og personlig økonomi en verdig nok begrunnelse til å ta abort? Er det kun når kvinnens liv står i fare, hun risikerer å bli psykisk eller fysisk syk av svangerskap og fødsel, eller skal sosiale hensyn være legitime begrunnelser? Kunne vi ikke like gjerne innført en nemd da?

Hele poenget med abortloven var at kvinner skulle slippe å begrunne sitt valg og dermed moraliseringen over når dette valget er legitimt eller ikke.

Heidi Nordby Lunde, stortingskandidat for Høyre

Hele poenget med abortloven var at kvinner skulle slippe å begrunne sitt valg og dermed moraliseringen over når dette valget er legitimt eller ikke.

Det mest gledelige er at antall tenåringsaborter er mer enn halvert.

Hvilken aldersgruppe mener vi er mest legitim å ha de høyeste tallene i statistikken og hva er en god nok begrunnelse?

Ufine metoder

Da VG og Vårt Land ringte undertegnede i går for å få kommentar til saken, fortalte jeg at aborttallene faktisk har gått ned. Det var tydeligvis ikke så interessant. En ting er å la være å faktasjekke en god historie, noe annet er å overse fakta for å fremme sin egen politiske agenda. At politikere hopper på saker uten å faktasjekke er også talende.

Vi må gjerne diskutere sosiale ordninger for nybakte foreldre for å sørge for at disse er innrettet godt nok for et moderne familie- og arbeidsliv. Men å bruke diskutable aborttall for å fremme fedrekvoter er ganske enkelt forkastelig.