– Hvorfor gir Cermaq-salget mening?

– Det kan virke uforståelig at staten velger å selge en virksomhet som vokser så fort og som har sitt utspring i Norge og norske forutsetninger, sier NRK-kommentator Steinar Mediaas om oppdrettsselskapet Cermaq.

Created by InfoDispatcher

NRKs økonomikommentator Steinar Mediaas forklarer hva Cermaq-oppkjøpet kan bety.

Videovignett Ytring

I dag ble det kjent at to internasjonale oppkjøpsfond har kastet seg inn i kampen om oppdrettsselskapet Cermaq. Fra før av har Marine Harvest, med John Fredriksen i førersetet, lagt inn bud på konkurrenten. Cermaq eies delvis av staten, som sitter på 44 prosent av aksjene.

Det er fôrprodusenten Ewos, en del av selskapet, som skal selges. Men NRKs økonomikommentator Steinar Mediaas er i tvil om hvorfor staten vil trekke seg ut av vekstnæringen.

– I dag fortalte Statistisk sentralbyrå oss at eksportinntektene for fastlandsbedriftene falt med 2,5 milliarder kroner. Det er et fall på 7,8 prosent. Fiskeeksporten derimot hadde en økning i eksportverdien. Hvorfor staten velger å selge det som vokser når mye annet går den andre veien, er vanskelig å forstå, sier Mediaas.

Hør Steinar Mediaas forklare videre i videovinduet over hva dette oppkjøpet kan bety.

LES: Regjeringen vil selge eller kjøpe mer i Cermaq

Fredriksen ønsker seg Cermaq

– Hvis ikke det er viktig å eie noe som er forankret i norsk virkelighet, i kystnære områder og som har en forutsetning i Norge, med norske ressurser, da har jeg vanskeligheter med å forstå verdien av statlig eierskap. Staten er veldig tydelig på at den skal eie norsk vannkraft – men ser ikke den samme strategiske viktigheten av matproduksjon fra havet.

Han tror grunnene til at næringsdepartementet vil selge, er en god pris og at de ikke ser på selskapet som viktig å eie.

LES: – Blir verdens ubestridt største også på laks

Ewos er den delen av Cermaq som produserer fiskefôr, og Mediaas tror John Fredriksen ønsker seg nettopp Ewos fordi han ser store fordeler med å sette sammen Marine Harvest og Cermaq.

– Fôrproduksjonen er helt avgjørende for at kvaliteten på oppdrettsfisken skal bli god. Cermacs fôrproduksjon sees på som svært avansert. Man antar at det vil bli utviklet fôr for andre fiskeslag enn laks og at fôret blir helt avgjørende i forhold til sykdommer og lakselus, for eksempel.

FØLG DEBATTEN: