Verdt å vites svært korte guide til Higgs’ partikkel

Higgs’ partikkel kalles den, og mang en fysiker lengter etter å høre den skrike når den blir født. Man håper på termin i løpet av et halvt års tid. I den 27 km lange fødestuen i CERN.

Atom of Atheism-Zanaq.svg
Foto: Atom of Atheism-Zanaq.svg

Kilde: Verdt å vite

Selve ideen om Higgs partikkel ble imidlertid født for over førti år siden. Farsskapet tilskrives den britiske fysikeren Peter Higgs. Det er i hvert fall han som har fått den oppkalt etter seg, selv om det var flere som samtidig kom fram til samme idé.

Det Peter Higgs spurte seg selv om var: Hvorfor har ting masse? Hva er masse?

Hvorfor er en murstein så tung? Og ikke minst: hvorfor veier ikke lyspartiklene, fotonene, noe i det hele tatt? Svaret, sa han, er at universet er fylt av et felt, et Higgsfelt, som gir ulike partikler ulik masse.

Atom of Atheism-Zanaq.svg
Foto: Atom of Atheism-Zanaq.svg

Fra dagliglivet kjenner vi til elektriske felter og magnetfelter. Når en kompassnål alltid peker mot nord, er det fordi den retter seg etter jordas magnetfelt. Dessuten er de fleste jordnære personer ganske fornøyde med at jorda også har et gravitasjonsfelt.

Men Higgsfeltet er altså litt annerledes. Der jordas magnetfelt skyldes strømninger inne i jordas kjerne, har ikke Higgsfeltet noen spesiell kilde, og det fyller altså hele universet. Men akkurat som en magnetnål og en nål av plast reagerer heller ulikt på et magnetfelt, vil også ulike partikler reagere ulikt på Higgsfeltet. Det kan sammenliknes med en væske hvor noen partikler farer ubekymret igjennom som om væsken ikke skulle vært der, mens andre partikler opplever det som å bakse seg fram gjennom tjære.

Men Peter Higgs sine utregninger viste også at hvis dette feltet finnes, så må det også finnes en tilhørende partikkel. Som om feltet i visse tilfeller koagulerer til en håndfast liten klump. Og hvis partikkelen ikke finnes, så finnes heller ikke feltet, og vi må komme opp med en ny forklaring på hva masse er.

Dette er forklaringen på hva Higgsfeltet gjør. Men det er ikke hele historien.

For etter at Higgs ble unnfanget, har fysikerne nitidig bygd opp den forståelsen av hvordan verden fungerer som kalles standardmodellen. Det er en forklaring på hvordan de sterkeste kreftene og de aller minste byggesteinene virker sammen for å bygge opp atomer. Det vil si du, meg, og hele universet.

I sin strengeste form kan standardmodellen skrives som et sett av fire ligninger. To av de fire beskriver higgsmekanismen.

Og hvis higgsmekanismen faller, faller standardmodellen…

Ideen om Higgs’ partikkel ble født i 1964.Siden har man lett.Og man leter fortsatt.

Hva skjer med Ikke gjør dette hjemme-huset i den siste episoden denne sesongen? Alle de foregående husene har endt i ett flammehav, så hva skjer denne gangen? Mens sprengstoffekspert Roar og kjemiker Morten slår seg sammen for å prøve å lage vann fra bunnen av, går programlederne Rune og Torfinn vitenskapelig til verks for å undersøke om banning hjelper mot fysisk smerte. (8:8)
Vi er "på nett" så å si hele døgnet. Vi tvittrer, snap'er, spiller, teller skritt, handler og søker etter nyheter. Denne aktiviteten overvåkes av aktører som samler inn enorme datamengder om oss. Det ligger store gevinster, men også viktige fremskritt i BIG DATA! (2:4)
Humor, livsstil og intelligens gir status hos menn - og damer faller for det. Marens gjenværende beilere viser fram nye sider når de skal prøve seg under panseret på en Volvo 240. (5:6)