Lytt til kvalsong direkte

Eit nettverk av undervassmikrofonar gir deg moglegheit til å lytte til kvalsong direkte.

delfin
Foto: colourbox.com / colourbox.com

Prosjektet LIDO som står for Listening to the Deep Ocean Environment gir deg tilgang til sanntidslyden frå 10 undervassmikrofonar eller hydrofonar som er spreidd omkring i europeiske farvatn og Canada.

Hovudformålet for prosjektet er å ta opptak av og arkivere undervasslyd for å studere korleis menneskeleg aktvitet verkar inn på kvalar.

Men lyden er altså også tilgjengeleg for alle og einkvar, slik at ein kan klikke seg inn på ein hydrofon ein stad i Middelhavet eller Atlanterhavet og lytte etter kvalar.

Plassert på eksisterande forskingsplatformar

Ideen til prosjektet fekk den franske bioakustikkforskaren Michel André ved Barcelona Tech, ved det Polytekniske Universitet i Catalonia.

Hydrofonane er lokalisert på eksisterande forskingsplatformar som til dømes overvakar jordskjelv og tsunamiar.

–Desse observatoria var allereie festa med kabel til land for geofysiske og astrofysiske målingar, så vi utnytta det eksisterande nettverket til å installere sanntid akustisk data hub'ar på dei, seier Michel André til New Scientist.

Kan varsle kvalflokk

Hydrofonar kan fange opp lydar frå bardekvalar som er fleire hundre kilometer borte.

Med fleire hydrofonar i nettverket kan systemet nyttast til å kartleggje rørslene til kvalar, og slik kan forskarar studere korleis lydforureining påverkar kvalane.

André ser også for seg at ein kan plassere hydrofonar på offshore oljeplatformar, slik at platformane kan få varsel når flokkar av kvalar nærmar seg.

Slik kan ein då stoppe bråkete operasjonar mens kvalane symjer forbi.

Mange frykter døden, og noen mener det snart er mulig å unngå den. Forskere jobber på spreng for å finne en kur mot aldring. I mellomtiden gjør folk ekstreme ting for å redde seg selv, noen går så langt at de fryser seg ned i håp om et nytt liv. Programleder er Solveig Hareide. (1:5)
Roboter og kunstig intelligens vil med stor sannsynlighet overta jobben din i løpet av de nærmeste tiårene. Men hva så? Trenger vi egentlig å jobbe hvis maskinene gjør arbeidet bedre og raskere enn oss? (4:4)
Vi elsker skjermene våre. De får oppmerksomhet selv når vi skal dele gode stunder med våre nærmeste. Det kan skape problemer for barnas utvikling, men dersom fremtidens teknologi i stedet spiller på lag med menneskets kropp og hode finnes det håp. (3:4)