Hopp til innhold

Forandra klimaet for 15000 år siden

Utrydda mammuten - allerede da hadde menneskene skylda.

Mammut

Mammutene døde ut for ca. 15 000 år siden.

Foto: ELOY ALONSO / REUTERS

Debatten om i hvor stor grad mennesket er skyld i klimaforandringene er stadig tilbakevendende. Nye rapporter indikerer at vi var delaktige i global oppvarming allerede for 15 000 år siden, gjennom å utrydde mammuten.

Dramatisk forandring

For ca 15 000 år siden opplevde jorda en dramatisk forandring i vegetasjonsmønster. I sen- pleistocen var det mye tundra og steppelandskap - omgivelser den langhåra mammuten trivdes godt i. Forandringa til et varmere klima med større tetthet av trær kom ved starten av holocen .

– Det er en sterk forbindelse mellom menneskets ankomst, mammutens utryddelse og veksten i vegetasjon. De overlapper hverandre på nesten eksakt samme tidspunkt, forteller Cristopher Doughty til New Scientist .

Doughty jobber ved Carnegie Institution of Science i Stanford, California. Han og hans kolleger har forska på hvorvidt det at mammuten døde ut var årsaken til vegetasjonsveksten i holocen .

– Menneskets første påvirkning

En tidligere undersøkelse har vist at en del av den afrikanske savannen opplevde en 9 % økning i antall trær da elefanter og andre store dyr ble forvist fra området.

Doughty ville derfor få rede på hva som kom først - mammututryddelsen eller vegetasjonsveksten. Gjennom studier av fossilt pollen i Nord-Amerika har forskerne påvist at megafaunaen var på retur før steppelandskapet ble mer og mer skogkledd.

– Hvis det var menneskene som utrydda mammuten spilte de en stor rolle i den påfølgende klimaforandringa. Jeg ser på dette som menneskets første viktige påvirkning på planeten, sier Doughty.