Normal

Intensivert landbruk forsinker global oppvarming

Ny rapport viser at jordbruksrevolusjonen har redusert utslipp av klimagasser.

Sprøytemidler.
Foto: Nicolas BARREAU / PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN

Bøndene har fått mye tyn for å være miljøsyndere, men en ny rapport viser at dette kan være ufortjent.

Mineralgjødsling og pesticider har nemlig vært med på å begrense drivhuseffekten på jorda. Dette er i hvert fall konklusjonen i rapporten som viser at det intensiverte jordbruket som følge av den grønne revolusjonen har blitt en ufortjent klimasyndebukk.

600 milliarder tonn

- Klimagassutslipp som følge av gjødselproduksjon har utvilsomt økt de siste 50 årene, forteller Steven Davis fra Carnegie Institution of Washington til New Scientist .

- Likevel viser vi i rapporten at både disse utslippene og andre utslipp knytta til landbruk blir oppveid av gevinsten ved å la urørt mark forbli urørt.

Rapporten som Davis og kollegene har lagt frem tar for seg utslipp av karbondioksid og andre klimagasser som for eksempel metangass.

Den viser at effektiviseringa av jordbruket har forhindra tilsvarende 600 milliarder tonn CO2 fra å slippe ut i atmosfæren. Dette tilsvarer omtrent en tredel av alle menneskeskapte klimagassutslipp mellom 1850 og 2005.

Sparer skogen

Utslippene har blitt unngått ved hjelp av større avkastning på avlingene, som har kommet som en konsekvens av utstrakt bruk av mineralgjødsel og pesticider. Dette har ført til at matproduksjonen har økt uten at flere skoger har måttet vike plass for dyrka mark.

Rapporten slår fast at jordbruksrevolusjonen på denne måten har spart et område på 1,5 milliarder hektar (én og en halv gang størrelsen på USA) fra å bli brukt til jordbruk.

Utslipp skyldes avskoging

Jens B. Aune

Jens B. Aune er ikke overraska over innholdet i rapporten.

Foto: UMB

Jens B. Aune er agroøkolog ved Universitet for miljø- og biovitenskap , og blir ikke overraska over funnet.

- Ca. 17% av utslippene av klimagasser skyldes avskoging, og i Afrika er utviding av dyrkingsarealet den viktigste årsaken til dette. Utvikling av et produktivt jordbruk kan være et viktig bidrag for å ta vare på verden skogressurser, sier Aune til nrk.no.

Aune mener videre at det ikke på noen måte er dokumentert at et mindre produktivt jordbruk som økologisk jordbruk gir mindre utslipp av klimagasser.

Glemmer det negative

Helge Drange

Helge Drange mener det er for tidlig å avkrefte eller bekrefte studien.

Foto: Bjerknessenteret

En av dem som er skeptisk til beregningene er Helge Drange som er professor ved geofysisk institutt på Universitetet i Bergen . Han synes forhindring av utslipp på 600 milliarder tonn CO2 høres mye ut, og bruker følgende sammenligning for å sette det i perspektiv:

- For å kompensere for menneskehetens utslipp av CO2 må et areal tilsvarende Australia beplantes med hutigvoksende trær, og alle trærne må felles etter 30 år. Alt tremateriale, både over og i jorden må lagres, og nye trær må plantes. Spørsmålet er om intensivert jordbruk tilsvarer en tredel av analogien over? Jeg er skeptisk.

Drange mener det er for tidlig å konkludere med at intensivert jordbruk har forhindra store CO2-utslipp til atmosfæren.

- Jeg vil tro at det tar de som arbeider med feltet noen år på å bekrefte/avkrefte konklusjonen i studien.

Helmut Haberl forsker på jordbrukets innvirkning på globale ressurser ved Klagenfurt University i Wien. Han mener rapporten viser at intensivert jordbruk også har en positiv miljøeffekt, i tillegg til de veldokumenterte negative. Men han advarer mot det rapporten ikke inkluderer.

- Den sier ingenting om ødeleggelser av jordsmonnet, negativ effekt på biologisk mangfold, gifta i pesticidenes påvirkning på bønder, og dyrs lidelser.