Ett skritt mot tankelesing

Tror du det er mulig å finne ut hvilke ord en person tenker på ved å måle personens hjernebølger? Amerikanske forskere har fått til det.

Tankekraft og mus

Å kunne lese hverandres tanker er ikke lenger like umulig som før.

Foto: colourbox.com

Ved hjelp av en datamodell har forskere rekonstruert lyden av ord pasienter har tenkt på, basert på elektriske signaler fra hjernene deres.

Forskerne mener metoden i fremtiden kan hjelpe pasienter som har mistet evnen til å snakke, for eksempel pasienter med locked-in-syndrom.

Locked-in-syndrom er en tilstand hvor personer er helt lammet med unntak av noen få øyemuskler. De er ved bevissthet og friske i hodet.

Forskere fra University of California, Berkley står bak studiet, og rapporten er publisert i The public library of Science.

Mulig protese for tankeoverføring

– Utfra resultatene våre kan vi muligens utvikle et protese-apparat som kan vise hva folk uten taleevne ønsker å si.

Professor i hjernesignaler Johan F. Storm

Johan Fredrik Storm forteller at man også har klart å rekonstruere enkle bilder av noe personer har sett på, ved å måle aktivitet i hjernen.

Foto: Universitetet i Oslo

Det forteller Robert Knight fra University og California, Berkley til BBC. Han er en av forfatterne av forskningsrapporten.

Forskerne advarer imidlertid om at ideen om tanke-oversettelse må bli mye mer forbedret før en slik protese kan bli en realitet.

Johan Frederik Storm, ekspert på hjernesignaler og professor i nevrofysiologi ved Universitetet i Oslo, synes forskningen er svært interessant.

– Den åpner viktige muligheter for å utvikle tale-proteser og ulike former for tankelesing i fremtiden, sier han til NRK.no.

Han mener imidlertid det er vanskelig å si når en slik protese kan bli tilgjengelig, men at mye kan skje i løpet av to- tre år.

– Det vil nok gå fra metoder som bare kan brukes under eller etter hjerneoperasjoner og bare kan frembringe enkelte gjenkjennelige ord, til mye mer avanserte metoder som kanskje kan gjengi hele setninger, forteller han.

– Det er trolig langt frem til en godt fungerende protese.

Overvåkte hjerneaktivitet

Forskningsgruppa fokuserte på et område i hjernen som heter superior temporal gyrus (STG).

Storm forteller at STG er en del av hjernebarken som har med hørsel å gjøre. Mennesker har en superior temporal gyrus på begge sider av hjernen, ved ørene.

Studiet ble gjort på 15 personer som ble operert for epilepsi eller hjernesvulst.

Forskerne overvåkte hjernebølger fra STG på disse pasientene mens forskjellige ord og setninger kunne høres fra høyttalere. Dette skjedde mens pasientene ble operert.

Forskerne måtte finne frem i virvaret av elektriske signaler som lydene fremkalte i STG hos pasientene.

For å klare det brukte de en datamodell som skilte ut hvilke deler av hjernen som reagerte på hvilket nivå, når ulike frekvenser av lydene ble spilt.

Når personene deretter ble bedt om å tenke på ord, klarte forskerne å gjette hvilke de tenkte på ved hjelp av modellen.

Rekonstruert bilder fra hjernen

Ifølge Storm klarte japanske forskere å gjøre noe lignende med synsintrykk i 2008.

– Da målte de aktiviteten i den delen av hjernen som har med syn å gjøre, syns-hjernebarken i bakhodet.

– Ut fra aktiviteten herfra klarte forskerne å rekonstruere enkle bilder av det personen så på, for eksempel store bokstaver som E, U og O, sier han.