- 100 millioner beboelige planeter i Melkeveien

Kepler-teleskopets funn tyder på at vi ikke er alene.

SPACE-MILKY WAY
Foto: HO / AFP

– Observasjonene tyder på at vår galakse huser 100 millioner beboelige planeter, og det er ikke lenge til vi kommer til å finne dem, forteller Dimitar Sasselov til news.com.au .

706 potensielle planeter på seks uker

Han er astronomiprofessor på Harvard, og en av dem som jobber med Kepler-teleskopet , et NASA-prosjekt som har som mål å oppdage Jord-lignende planeter. Teleskopet ble skutt opp i mars i fjor, og nå har forskerne på bakken gjennomanalysert funnene fra de første seks ukene.

Til nå har Kepler-teleskopet oppdaga 706 potensielle planeter, 140 av dem på størrelse med jorda.

Keplers radius

Her kan du se i hvilket område Kepler-teleskopet opererer.

Foto: Jon Lomberg / NASA

– Overraskende mange

Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard sier at dette er overraskende, selv for optimistene.

– Dette er jo noe man hadde håpet på, men det ser ut til å være mange flere planeter enn det vi tidligere har trodd. For noen år siden ble det estimert at det kunne finnes 20 millioner jordlignende planeter i melkeveien.

Knut-Jørgen røed Ødegaard

Røed Ødegaard forteller at dette var mer enn selv optimister hadde håpa på.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Han forklarer at det tidligere er oppdaga nærmere 500 planeter utenfor vårt solsystem, men at nesten alle har vært digre gassplaneter som er svært forskjellige fra Jorda.

Romteleskopet finner planeter ved å ta utgangspunkt i stjerner. Planeter som går i bane rundt dem vil redusere lysstyrken marginalt i det de befinner seg mellom stjerna og teleskopet.

Bare begynnelsen

Siden det bare er seks uker med data som er analysert, er det bare planeter som går hurtig i bane eller tilfeldigvis befinner seg på «riktig» plass i banen som er funnet.

Dette indikerer at det kommer til å bli funnet veldig mange flere planeter i løpet av de nærmeste årene. Kepler-teleskopet skal etter planen være i drift i tre og et halvt år.

Se oppskytinga av Kepler-teleskopet her:

Umulig å si hvor mange som er bebodd

Siden det foreløpig ikke er funnet liv utenfor vår egen planet, er det vanskelig for forskerne å mene noe om hvor mange beboelige planeter som faktisk vil være bebodd.

Det tok forholdsvis kort tid for liv å oppstå på Jorda. Røed Ødegaard mener dette tyder på at liv kan oppstå på veldig mange planeter hvis forholdene ligger til rette. Men spekulerer i at disse livsformene kanskje ikke ligner oss.

–Det tok bortimot tre milliarder år før livet klarte å utvikle seg til noe mer avansert enn mikroorganismer. Kanskje finnes det mange planeter med enkle livsformer, men få med utviklet liv?

Dimitar Sasselov er i hvert fall optimist:

– Vi har mye arbeid igjen, men statistikken taler klart og tydelig for seg - det finnes planeter som Jorda der ute.