Hopp til innhold

Vil stenge narkolangerne ute – vurderer overvåkning døgnet rundt

Vold, narkohandel og tilgrising preger den kommunale boligblokken Lonemarka i Bergen. Nå vurderer sosialbyråden en rekke sikkerhetstiltak.

Lonemarka i mørket

NARKO, VOLD OG TYVERIER: To beboere har blitt knivstukket i Lonemarka botiltak i Arna bydel i Bergen. Boligblokken preges av narkohandel, vold og forsøpling.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

I helgen fortalte NRK om boforholdene i den kommunale boligblokken Lonemarka i Bergen.

Halvannet år etter at beboerne flyttet inn, mange av dem bostedsløse med rus- og atferdsvansker, preges miljøet av trusler, vold, forsøpling og narkohandel. I år har to beboere blitt knivstukket ved blokken.

BAKGRUNN: Nesten drept av naboen

– Vi visste at det var ille. Men at det var så ille, var vi ikke helt klar over. Det er trist å se at vi ikke klarer å ta bedre vare på folk, sier Geir Steinar Dale (Ap), bystyremedlem fra Arna, bydelen der Lonemarka botiltak ligger.

Geir Steinar Dale

KREVER HANDLING: – I mitt hode er det åpenbart at det trengs mer tilsyn og vakthold, sier Geir Steinar Dale (Ap) om Lonemarka botiltak.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Dette er omvendt integrering

Han mener kommunen ikke burde ha samlet så mange personer med like problemstillinger samme sted.

– Med mer spredning av disse personene i eksisterende bomiljøer, blir det lettere å komme seg ut av rusavhengigheten, og lettere for lokalsamfunnet å absorbere og integrere beboerne. Jeg vil kalle dette omvendt integrering, sier Dale om Lonemarka.

Politiet har registrert en dobling i antall vinningsforbrytelser i nabolaget siden botiltaket åpnet. Dale sier folk han snakker med i nabolaget er urolige, spesielt etter de to knivstikkingsepisodene.

Han tror hendelsene kunne vært unngått med mer vakthold.

– I dag er de ansatte der fra åtte til fire. Men det er på kvelder og i helger ting skjer. I mitt hode er det åpenbart at det trengs mer tilsyn og vakthold.

LES OGSÅ: – En desperat form for bosetting

Byråden: – Jeg er ikke fornøyd

Etter den første knivstikkingsepisoden i blokken, 15. februar i år, satte kommunen i gang en intern evaluering av sikkerheten. Sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) varsler at han nå vurderer å innføre flere av sikkerhetstiltakene som blir foreslått i den interne rapporten.

– Som byråd er jeg ikke fornøyd med det som har skjedd i Lonemarka. Det er ikke slik våre botiltak skal opereres, sier Lund til NRK.

Trond Stigen, boligsjef i Lunds byrådsavdeling, sier de allerede denne uken vil avholde møter for å drøfte situasjonen i botiltaket.

– Vi er ikke komfortable med situasjonsbeskrivelsen, verken det vi hører internt eller det vi har lest i media, sier Stigen.

Vurderer vakthold døgnet rundt

Dette er tiltakene byrådsavdelingen vil vurdere for å bedre sikkerheten for ansatte og beboere.

  • Sette opp en hovedinngangsdør som kun kan låses opp av beboere og ansatte, og holde uønskede personer, som narkolangere, borte.
  • Kameraovervåkning utenfor leilighetene i alle etasjer.
  • Utvidelse av alarmsystemet, med sensorer i hver enkelt leilighet, eller hver etasje.
  • Øke hyppigheten av vaktselskapets tilsyn med blokken. I dag er vektere innom to ganger i døgnet.

Byråden sier han også vil vurdere å innføre 24-timers bemanning med vektere og adgangskontroll.

– Jeg har allerede begynt å tenke på en omstrukturering av hele botiltaket; om vi skal gjøre det om fra leilighetsbygg til institusjon, med vakthold hele døgnet. Da kan vi holde langere vekke fra huset, og unngå å få inn personer beboerne ikke vil ha besøk av. Det er veldig, veldig dyrt, men hvis etaten konkluderer med at det trengs, må det gjøres. Da må vi heller vurdere hvilke andre tjenester som må redusere tilbudet, sier Lund.

Eiler Macody Lund

VURDERER EN REKKE TILTAK: – Som byråd er jeg ikke fornøyd med det som har skjedd i Lonemarka. Det er ikke slik våre botiltak skal opereres, sier sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp).

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Vil se på miljøtiltak, møte naboer og næringsdrivende

I tillegg til sikkerhetstiltakene vil byråden også se på miljøtiltak i blokken. Beboere og ansatte mener internettilgang og fellesarealer med aktivitetstilbud er tiltak som bedret boforholdene.

– Kommunen tilbyr vanligvis ikke bredbånd i leilighetene, men i dette tilfellet skal jeg se på hva det koster, slik at de får tilgang til internett. Jeg synes det er en god idé i Lonemarka. Vi har ikke konkrete planer om å etablere fellesarealer, men det er ingenting vi ikke vil vurdere, sier Lund.

Han sier han etter det som har kommet frem også vil invitere næringsdrivende og øvrige beboere på Lone til et møte.

– Jeg vil sette etaten i gang med å kalle inn til et møte for dem som bor i nærområdet til Lonemarka, samt skolen og næringsdrivende, slik at de kan fortelle meg direkte hva de mener, og hvilke tiltak de synes er riktig, sier Lund.

Dyrt å bygge lite

I likhet med Arbeiderpartiets Geir Dale mener fagfolkene at integrering i ordinære bomiljøer er bedre enn opphopning av personer med rus- og atferdsvansker.

Lund sier kommunen vil vurdere sammensetningen av personer i Lonemarka. Men han understreker at de av kostnads- og arealmessige årsaker, samt grunnet boligmangelen i Bergen, ser seg nødt til å fortsette å bygge boligkomplekser av en viss størrelse.

– Vi har konstant 470-480 personer i boligkø, og vi trenger boliger. Vi vil bygge større enheter til rusavhengige fremover også, selv om de kanskje ikke blir så store som Lonemarka. Vi har vel sagt at 12-14 leiligheter er det ideelle, sier Lund.

BAKGRUNN: Nesten drept av naboen