Kan dette bli «Nelson Mandelas plass»?

SV vil hedre Nelson Mandela med et gatenavn eller en plass i byen. Men byrådet er lunkne til forslaget.

Festplassen i Bergen

MANDELAS PLASS: Festplassen i Bergen er en av byens mest kjente plasser. Nå åpner SV for at plassen kan oppkalles etter Nelson Mandela.

Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Det ville vært en ære å kalle opp Festplassen eller en annen gate i Bergren etter Nelson Mandela.

Oddny Miljeteig

De prøvde i 2005 og nå prøver de igjen. Bergen SV prøver nå å få gjennom et forslag om å gi Nelson Mandela et eget gatenavn eller en egen plass i Bergens byrom.

Blant forslagene partiet ser for seg er å omdøpe Bergens velkjente «Festplassen» til et navn etter Sør-Afrikas nylig avdøde president.

Dette skriv Oddny Miljeteig i sitt private forslag til bystyret i Bergen:

«Mandela har inga direkte tilknytning til Bergen, men verdiene han representerer er i høgeste grad viktige for bysamfunnet vårt. Det vil difor være på sin plass at Nelson Mandela etter sin død vert gjeven eit eige rom i Bergen.»

  • Hva syns du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet nederst!

Har blitt nedstemt før

SV og Miljeteig sto bak et lignende forslag i 2005, men det ble nedstemt.

Nelson Mandela

VIL HEDRE: Nelson Mandela døde 5. desember i fjor. Nå vil SV i Bergen ære ham med en egen plass i byen.

Foto: LEON NEAL / Afp

Etter at Mandela døde før jul, mener SV det nå er på tide å gi mannen en egen plass i byrommet. Oddny Miljeteig ser for seg en promenade, en gate eller en plass i Bergen som får Mandelas navn.

– Før hans bortgang foreslo jeg å gi Festplassen navn etter Mandela. Men det ble da nedstemt. Nå når Mandela har gått bort håper jeg mange syns dette er en god tanke, sier Miljeteig.

– Vi blir helt sikkert ikke eneste byen som kommer til å gjøre noe slikt. Men vi bør være blant dem som gjør det. Verdiene Nelson Mandela stod for må være en bærebjelke i å bygge fremtiden, mener Miljeteig.

Hun ber byrådet om å finne et forslag til en egnet plass for å hedre Mandelas minne.

– Nelson Mandela har tross alt en helt spesiell plass i verdenshistorien. Først og fremst som frihetsforkjemper. Dessuten har han gjennomført en helt formidla forsoningspolitikk i Sør-Afrika.

Kommunen jubler ikke

Nå har kommunen sagt sin mening om forslaget. Etat for plan og geodata er ikke nevneverdig begeistret for ideen i sin vurdering. De syns det kanskje er for tidlig å kalle opp noe etter Nelson Mandela.

«I navnesaker kan vi på generelt grunnlag si at ved bruk av personnavn må vi være spesielt varsomme. Regelen sier at en bør unngå navn på levende personer og det bør helst gå 5–10 år etter en persons død før navnet eventuelt tas i bruk», skriver de.

Etaten lukker ikke fullstendig døren for forslaget, men foreslår i stedet å legge det i en skuff inntil videre. Forslaget blir lagt i etatens såkalte «Ventearkiv for personnavn» og bli brukt i fremtidig arbeid med navnesaker.

Byrådet stiller seg bak etaten og skriver nøkternt at de vil avvente spørsmålet om å gi Mandela en plass i byrommet i Bergen.

– Har blitt gjort før

Oddny Miljeteig forstår at noen kanskje stusser på å kalle opp en gate i Bergen etter en person som ikke har noen direkte tilknytning til byen. Hun peker på flere gater i Bergen der det har blitt gjort før.

– Både Amalie Skram og Jalmar Branting er eksempler på gater i Bergen som er oppkalt etter personer som ikke har en direkte tilknytning til byen. Jeg håper byrådet ikke vender tommelen ned. Det ville være en ære å kalle opp Fetsplassen eller en annen gate i Bergen etter Nelson Mandela.

Saken skal nå først opp i byutviklingskomiteen før det skal videre til bystyret.

  • Hva syns du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet under!