Hopp til innhold

Vil endre loven for å kvotere inn mannlige studenter

UNIVERSITETET I BERGEN (NRK): Universitetetene i Bergen og Oslo sliter med overvekt av kvinner på psykologistudiet, men nektes å kvotere inn menn.

Viserektor Oddrun Samdal ved UiB

VIL HA ENDRING: Viserektor Oddrun Samdal mener likestillingsloven må gi like muligheter for menn og kvinner.

Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

– Det er tydelig at det er for få menn på psykologistudiet. Man merker at dynamikken på fakultet blir litt preget av det, sier Halvor Stavland.

Han sitter på lesesalen på Det psykologiske fakultet på Universitetet i Bergen (UiB), der han studerer psykologi på tredje året. Blant studentene på lesesalen er det store flertallet kvinner.

– Jeg tror en jevnere kjønnsfordeling vil være bra. Man bør kanskje stille spørsmål ved om karakterer det eneste som skal avgjøre om noen bør bli psykolog, sier Stavland.

Den skjeve kjønnsfordelingen på psykologistudiet har vært et tema i mange år. På UiB er det rundt 80 prosent kvinner og 20 prosent menn på de fleste kullene, ifølge Det psykologiske fakultet.

Fikk nei til å kvotere

I fjor søkte UiB og Universitetet i Oslo (UiO) om å få kvotere menn inn på psykologiutdanningen, men nylig fikk de avslag fra Kunnskapsdepartementet. Universitetetene ønsket seg en ordning der man sikret minimum 30 prosent menn på studiet.

I et rundskriv fra departementet (ekstern lenke) går det frem at en slik kvoteringsordning vil være et brudd på likestillingsloven.

Det er ikke lov å særbehandle menn i samme grad som man særbehandler kvinner.

– Da vi fikk likestillingsloven og likestillingsarbeidet startet, var det behov for å prioritere kvinner. Men vi mener at en likestillingslov i dag, må gi like muligheter for kvinner og menn, sier viserektor Oddrun Samdal ved UiB.

– Behov for psykologer av begge kjønn

Samdal sier at de ønsker å kvotere fordi de over tid har sett at de tar opp veldig mange flere kvinner enn menn på studiet.

– Vi vet at det for mange som skal til psykolog er viktig å ha muligheten til å velge om man vil gå til en kvinne eller en mann. Da må vi også utdanne psykologer av begge kjønn, sier dekan Jarle Eid ved Det psykologiske fakultet.

Også på UiO er psykologistudiet kvinnedominert. Der har de forsøkt flere tiltak for å få flere menn på studiet, uten hell.

– Vi tar beslutningen fra Kunnskapsdepartementet til etterretning, men det forhindrer oss fra å gjøre noe med det vi opplever som et problem, sier dekan Pål Kraft ved UiO.

Kommer ny likestillingslov

Et forslag til ny likestillingslov skal etter planen legges frem i løpet av 2017.

– Det er bra at det pågår en prosess med å oppdatere loven. Vi tror og håper at den vil gi rom for å kvotere inn menn, sier viserektor Samdal.

Da NRK var i kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet, hadde de ikke anledning til å kommentere saken.