– Bergen er naturlig hovedsete for politiet

Politimesteren i Bergen ikke i tvil om hvor hovedsete for et nytt stort politidistrikt på Vestlandet bør ligge. Han er positiv til å fjerne 21 av 27 distrikt.

Operasjonssentralen ved Oslo politikammer

MAKTKAMP: Hvis 27 politidistrikt skal bli til seks, kan det gå mot en regional maktkamp om hvor de ulike operasjonssentralene skal ligge.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

I dag ble den omfattende rapporten om status for politiet i Norge lagt frem. Her blir det foreslått en drastisk endring i organiseringen av politidistrikt: fra dagens til 27 til seks store regionale.

Geir Gudmundsen

ENIG MED ANALYSEN: Politimester i Bergen, Geir Gudmundsen, er enig i at seks politidistrikt er veien å gå.

Politimesteren i landets nest største politidistrikt, Geir Gudmundsen i Hordaland, har så vidt fått satt seg inn i rapporten. Han er likevel klar på hvor han mener et nytt stort politidistrikt på Vestlandet bør styres fra:

– Jeg må kunne være så sjåvinistisk og faglig at jeg kan mene at det naturlige hovedsetet i en regionmodell vil være Bergen, sier Gudmundsen til NRK.no.

Vil ha disse seks distriktene

Han var sammen med resten av landets politimestre i Oslo i dag, der de fikk presentert analysen en time før pressekonferansen. Her fikk de høre at Politi-Norge var best tjent med seks store regionale distrikt i fremtiden:

  • Nord
  • Midt
  • Vest
  • Sør
  • Øst
  • Stor-Oslo

Les hele rapporten her.

Fremtidig politiorganisering

NYTT POLITIKART: Slik ser utvalget for seg at fremtidens politikart i Norge blir seende ut.

Foto: Politianalysen (NOU 2013:9)

Politimestrene kan nå måtte forberede seg på en heftig debatt om hvor seks store, regionale politidistrikt skal styres fra.

LES OGSÅ: Sogn og Fjordane forberedt på at de ikke overlever

– Det er ikke sagt noe om hvor hovedsete for disse politidistriktene bør være. Slik jeg har forstått politidirektøren vil det bli en debatt om hvor hovedsete i hver region skal være, dersom det blir besluttet at man går inn for seks politidistrikt, sier Gudmundsen.

Han understreker at analysen som ble lagt frem i dag er et forslag, og at han ikke har fått seg grundig inn i den.

LES OGSÅ: Politiet skeptiske til å gi fra seg sivile oppgaver

– Det er heller ikke sagt at alle funksjonene til et stort politidistrikt trenger å være der hovedsetet er.

Dagens distrikt for små

Utvalget som presenterte rapporten viser til at mange av dagens distrikt har altfor få henvendelser, og på ingen måte er rustet på å møte store katastrofer eller hendelser.

Politihuset i Bergen.

HOVEDSETE? Politistasjonen i Bergen sentrum kan bli hovedsete for et fremtidig stort politidistrikt på Vestlandet.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

– Det er først ved seks distrikter at man fullt ut får distrikter som klarer å håndtere alle de viktigste politioppgavene, sa utvalgsleder Arne Røksund på dagens pressekonferanse.

Nå har politimestre og andre som skal si sin mening til 1. oktober å komme med høringsuttalelse.

Politimester Geir Gudmundsen ser behovet for færre og større politidistrikt. Han antyder allerede nå overfor NRK at han vil støtte forslaget om å fjerne 21 politidistrikt.

– Jeg kan være enig i at man må velge en modell som gjør at politiet på en best mulig måte klarer å ivareta oppgavene våre. Hvis det er en regionmodell med seks distrikt, så er det mye som tyder på at jeg vil støtte det når jeg skal avgi en høringsuttalelse, sier Gudmundsen.