- Avskaff skolegudstjenesten

Human Etisk Forbund er lei påtvungen gudstjeneste i skoletiden. - Ingen blir tvunget, lover Krf-byråden.

første gudstjenesten på kulturhuset.

VIL DROPPE: Skolegudstjeneste er påtvunget forkynnelse innenfor skolens vegger, mener Humanistisk Forbund.(ILLUSTRASJONSFOTO)

Foto: Illustrasjonsfoto: Sigve Nedredal / NRK

Det er tid for krangel om julegudstjeneste i skolens regi. Flere steder er protestene så høylytte og kraftige at skolen gir etter og dropper tradisjonen. Andre steder logrer elevene andektig til kirken og nyter det de mener er en verdifull tradisjon.

- Det er forkynnelse

Marte Mjøs Persen

Oranisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund i Hordaland, Marte Mjøs Persen.

Foto: Human-Etisk Forbund

Marte Mjøs Persen, organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund i Hordaland, mener skolegudstjenesten er påtvungen forkynnelse innenfor skolens vegger.

- Prinsipielt er mitt standpunkt at skolegundstjenesten bør avskaffes. Grunnen er at man er nødt til å søke om fritak for å slippe, og da blir noen ekskludert, sier hun.

Hun mener ikke bare at det handler om selve gudstjenesten, men også forberedelsene der man ofte øver på sanger man skal synge.

- Skolens oppgave er å opplyse, ikke forkynne. En gudstjeneste er en religiøs handling der man utøver religion. Religionsfrihet innebærer at man ikke skal bli pådyttet en religion, mener hun.

Bestemt i Stortinget

Tomas Moltu

Byråd for barnehage og skole i Bergen kommune, Tomas Moltu.

Foto: Bergen Kommune

- Nå har vi nettopp hatt en bred debatt i Stortinget. Der har vi kommet frem til et forlik om formålsparagrafen i skolen der alle partier stiller seg bak at det kristne verdigrunnlaget, og den kristne tradisjonen skal ha en sentral plass i skolen, sier skolebyråd Tomas Moltu i Bergen.

Moltu står fast på at skolegudstjenesten bør være en del av skolen. Men han vil gi foreldre og elever friheten til å velge den bort.

- Man bør sikre alternativer til dem som ønsker et annet opplegg. Og det finnes nå i langt større grad enn før, sier han.

- Skal vi avlyse julen da?

Tomas Moltu vil ikke tvinge noen til å tro. Han er opptatt av å sikre de elevene som faktisk ønsker å delta i denne tradisjonen.

- Det blir meningsløst å avlyse julen fordi noen ikke ønsker å delta i julegudstjenesten, sier han.

Menneskerettighetsdomstolen har bestemt at skolegudstjenester ikke skal ha "karakter av semesteravslutning". Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell uttalte i fjor at det er greit med skolegudstjeneste, så lenge elever har mulighet til å få fritak.

Ørepropper i gudstjenesten

Noen steder i landet har usikkerheten og debatten om skolegudstjeneste allerede ført til at rektorer og politikere har avlyst skolegudstjenesten i år.

I Ullensvang i Hordaland har rektorene i samråd besluttet ikke å ha skolegudstjeneste siste dag før jul i år, noe som har skapt stor debatt blant politikere og foreldre i kommunen.

Også i Lillehammer droppes skolegudstjenesten i år, til tross for store protester fra foreldre og lærere.

Samtidig har Humanistisk Ungdom (HU) denne helgen delt ut ørepropper i forkant av skolegudstjenestene over hele landet.

Hva mener du? Si din mening under!