Hopp til innhold

Vesle julaftan blir den store reisedagen

Kollektivselskapa ber passasjerane om å «spreie seg utover» i dagane før jul. Elles blir det trongt.

Lokomotiv på Bergen stasjon

POPULÆRT: På bergensbanen byrjar dei mest populære avgangane å fylle seg opp

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Idet folk pakker julebagen for å vende heim, melder dei store spørsmåla seg:

Når er det lurast å reise? Og med aukande smittetrykk, er det trygt?

– For dei som kan reise litt før heim til jul og litt seinare tilbake vil eg nok anbefale det, men det er opp til kunden når dei vil reise, seier Merete Olsen, direktør i Nor-Way bussekspress.

Ho forventar at vesle julaftan vert dagen då flest reiser heim til jul. Og at returen vert lagt til andre juledag og andre nyårsdag.

– Planlegg tidleg og reis helst utanom dei store utfartsdagane, er oppfordringa hennar.

På dei mange bussane som skal ta folk heim til jul er det påbod om munnbind om meteren ikkje kan overhaldast.

Buss- god jul

BUSSEN HEIM: Vesle julaftan kan det bli trongt om plassen i kollektivtrafikken.

Foto: Marita Bolle Andersen

Styr unna dei verste dagane

På bergensbanen byrjar dei mest populære avgangane å fylle seg opp og det er 22. og 23. desember som skil seg ut før jul.

– Vi håper folk er flinke til å spreie seg utover og velje andre avgangar enn dei fullaste, seier pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy.

Andre og tredje juledag, samt andre nyårsdag er dagar ho forventar stortrafikk på toget når passasjerane skal vende tilbake til dagleglivet etter høgtida.

Ho oppmodar dei som reiser på Austlandet om å sjekke appen når dei bestiller billett. Der er avgangane merka med raud, gul og grøn etter kor fullt toget er.

– Det skal vere trygt å reise med oss, konstaterer ho.

Ikkje særleg utsett

Dersom alle passasjerar tek omsyn skal kollektivtilbodet vere eit godt alternativ for alle som vil heim til jul.

– Vi har ingen grunn til å tru at kollektivtransporten er særskilt smitteutsett, seier Ingrid Dreyer, pressekontakt for Skyss.

Føresetnaden er at folk held så god avstand som det let gjere og at dei hugsar munnbind.

I tillegg bør ingen reise kollektivt dersom dei er sjuke, seier ho.

Ung kvinne med munnbind på buss. Ill.foto

MUNNBIND: Som elles i samfunnet er det krav om munnbind når meteren ikkje kan overhaldast.

Foto: Shutterstock

Reduserte avgangar

Avinor anslår at over 590.000 menneske skal reise via Oslo Lufthamn dei komande dagane fram til nyttårsaftan. Det er 35 % færre enn i 2019.

Nye, strenge smittetiltak og et kraftig fall i talet på reisande til og frå Flesland Lufthamn gjer at Flybussen Bergen må redusere talet på avgangar.

Eg trur ingen såg føre seg at denne smittebølga skulle bli så brå. Men vi kan ikkje køyre med tomme bussar, seier konsernsjef Roger Harkestad i Tide.