VEGEN ER RYDDA:

Vegen er rydda på E16 ved Bolstad i Voss kommune. To bilar var blanda inn i ei trafikkulykke ved Bolstadtunnelen, og den eine bilen hamna på taket. Naudetatane var på staden, og det er uvisst om det er snakk om personskadar.