Veg opna att

Fylkesveg 611 ved Frammarsviktunnelen på strekninga Stavang – Naustdal er opna etter oppryddingsarbeid. Vegen vart stengt søndag kveld på grunn av jord- og steinras.