Utmattingsbrudd direkte årsak til Turøy-ulykken

SANDSLI (NRK): Flygerne og helikopteroperatøren frikjennes fullstendig i Havarikommisjonens endelige rapport. Airbus anbefales å bytte design på girboksen.

Havarikommisjonens rapport etter Turøy-ulykken

Det er over to år siden ulykken på Turøyna vest for Bergen. I dag la Havarikommisjonen frem sin endelige rapport.

Direktør i Statens havarikommisjon for transport, William J. Bertheussen, sier det er et omfattende arbeid som ligger bak.

– Vi har undersøkt hva som skjedde, og hvordan man kan forhindre en lignende ulykke i fremtiden, sier Bertheussen.

Ulykken skjedde 29. april 2016 da helikopteret var på vei fra Gullfaks B til Flesland. Frem til ulykkestidspunktet fremsto det som en helt normal flygning. Det var ingen forvarsel, og derfor ingenting pilotene kunne gjøre.

– Et overflatesår som fikk utvikle seg usynlig

– Det har vært en krevende undersøkelse. Vi har funnet ut at et utmattingsbrudd var direkte årsak til ulykken. Et overflatesår på innsiden av giret som var helt usynlig, fikk utvikle seg, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen.

Såret på innsiden av girboksen oppsto på grunn av metalliske partikler.

Turøy-ulykken. Hva gikk galt. Grafikk.

HVA GIKK GALT?: Grafikken viser hva som kan ha gått galt under Turøy-ulykken.

– I prinsippet skal helikopteret selv si ifra om slike løse metallpartikler. Vi har undersøkt hvor effektivt dette systemet var. Det viste seg å merke 12 prosent av metallpartiklene, sier undersøkelsesleder Tor Nørstegård.

Rapporten slår fast at det er klare likhetstrekk mellom ulykken på Turøy og ulykken med et Airbus-helikopter utenfor i Skottland i 2009. Da mistet 16 mennesker livet.

– Vi mener at oppfølgingen fra Airbus ikke har vært god nok etter ulykken utenfor Skottland, sier Halvorsen.

Rapporten kan du lese her.

Problemer med girboksen

To produsenter leverer girbokser til denne helikoptertypen. Undersøkelsene til Havarikommisjonens viser at produsenten som hadde levert girboks til ulykkeshelikopteret, lager girbokser med flest feil og dårligst levetid.

Tor Nørstegård forteller at under ti prosent av girboksene som ble brukt i ulykken oppnår forventet levetid.

– Vi ser at det er skader som følge av metallpartikler på flere av girene som ble kassert tidlig, sier Nørstegård.

Havarikommisjonen slår fast at Airbus ikke har satt i gang arbeid for å undersøke hvorfor det er forskjell i levetid på de ulike girboksene.

Havarikommisjonen foreslår 12 punkter for bedre sikkerhet. Punktene dreier seg blant annet om designet på girboksen i ulykkeshelikopteret. De fleste av dem fremmes mot EASA, Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå.

Turøy-ulykken.

Havarikommisjonen har arbeidet i mer enn to år med å forstå hvorfor det gikk så galt.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Den pensjonerte flygeren Per Gram er kritisk til at Luftfartstilsynet og EASA har hevet flyforbudet til denne helikoptertypen før dagens rapport ble lagt frem.

Bør revurdere designet

Girboksen, som ble brukt i Airbus-helikopteret, var med i en bilulykke i Australia i 2015. Da lå den på lasteplanet. På tross av dette ble fortsatt girboksen brukt i Helikopteret. Nørstegård sier de ikke har funnet noen sammenheng mellom disse ulykkene.

Havarikommisjonen mener designet på girboksen må endres for å gjøre den mer sikker. Samtidig som Airbus burde studere de kasserte girboksene nærmere.

– Vi ber Airbus revurdere designet på girboksen for å sikre den ytterligere, sier Halvorsen.

Tar det til etterretning

Produsenten av helikopteret, Airbus, skriver i en e-post at de ønsker konklusjonen av granskingsrapporten velkommen og sier de tar funnene til etterretning. Samtidig uttrykker de sin dypeste beklagelse for ulykken.

Se hele fremleggelsen av rapporten her:

I dag kommer den endelige rapporten etter helikopterstyrten for to år siden