Unike vikingfunn i Naustdal

Det er gjort unike arkeologiske funn i Naustdal.

For første gang på Vestlandet har arkeologar funne ein gard som viser når vikingane fekk sine eigne bustadhus og slutta å bu i såkalla langhus, skriv avisa Firda.

I Naustdal er det funne eit bustadhus og tre småhus frå slutten av vikingtida.