Ullensvang sier ja til Odda

Over halvparten av folket i Ullensvang sier ja til sammenslåing med Odda og Jondal. Det viser resultatene av opptellingen etter folkeavstemningen mandag.

Opptelling Ullensvang

SIER JA: Over halvparten av Ullensvang sier ja til kommunesammenslåing. I dag ble mandagens stemmer telt opp.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Resultatet gir et tydelig signal om søralternativet, sier ordfører Solfrid Borge (Sp).

  • 56,2 prosent sier Odda og evt. Jondal
  • 29,4 prosent sier Granvin, Ulvik og evt. Eidfjord
  • 12,3 prosent nei til alt

1760 av innbyggerne i Ullensvang deltok i folkeavstemningen mandag, som utgjør 65 prosent av de med stemmerett, skriver Hardanger Folkeblad.

Stemte om deling av kommunen

I tillegg stemte Ullensvang herad om kommunen skal deles opp.

  • 688 har sagt ja til deling
  • 709 stemte nei til deling
  • 217 vil ikke endre på dagens kommunegrenser

Det du tar med deg er Odda/Jondal-alternativet som førstevalg, og at det ikke er aktuelt å dele kommunen.

– Det er det folket har sagt, sier Borge.

Fått et klart svar

Det var ikke et uventet svar for ordføreren. Hun fikk et klart råd, og hun ville ikke dele kommunen. Ordføreren er fornøyd med at hun har fått et klart signal fra folket om hva de ønsker.

– Også er det Ullensvang heradstyre som til syvende sist bestemmer det hele, sier ordføreren.

Solfrid Borge

FORNØYD: Ordfører i Ullensvang herad Solfrid Borge (Sp) er fornøyd med at hun har fått et klart svar fra folket om hva de vil.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Synet er nok delt i heradstyret som det er i folket, så det er opp til heradstyret å bli enige om et vedtak som en skal gå videre med, sier Borge.

Nabokommunene i Hardanger ventet spent på resultatet av folkeavstemningen i Ullensvang.

Innbyggerne stemte mandag over sammenslåing mot nord eller sør, deling av kommunen, eller å stå alene.