Tror på bro om tre år

Hordaland Høyre går for broløsning mellom Os og Tysnes. Slipper en de private til, kan arbeidet med Hordfast starte allerede om tre år, mener Høyre-topp.

Bro over Bjørnafjorden

– Det er ingenting i veien for at Hordfast kan bygges samtidig med Rogfast, mener stortingsrepresentant og samferdselspolitiker for Høyre, Øyvind Halleraker.

Det skriver BT.no .

Planleggingen av den fergefrie forbindelsen mellom nord og sør i Rogaland er kommet lengst. Derfor er dette også det prosjektet som regjeringen mener kan påbegynnes først, når arbeidet med fergefri kyststamvei starter opp.

– Men gjennom et offentlig-privat samarbeid kan en starte på flere elementer i Hordfast samtidig. Da kan en både bygge bro over Bjørnafjorden, samtidig som en starter på tunneler og veibygging, mener Halleraker.

Han mener at det i beste fall kan være mulig å begynne Hordfast-byggingen allerede i 2016/2017.

Vil utrede mulighetene for jernbaneforbindelse

Under Hordaland Høyres årsmøte i helgen var det liten uenighet om trasévalget. Fylkespartiet går med stort flertall inn for at E39 legges i den midtre traseen, med lang flytebro mellom Os og Tysnes, skriver BT.no.

I resolusjonen legger Hordaland Høyre blant annet vekt på at det midtre alternativet gir kortest reisetid og at prosjektet kan realiseres raskt. Så lenge kostnadene mellom det indre og midtre alternativet ikke er særlig store, mener fylkespartiet at en må legge vekt på samfunnsnytten.

I resolusjonen stiller Hordaland Høyre seg også positive til å utrede mulighetene for å kombinere jernbane og vei.

– Vi bygger en bro i hundreårsperspektiv. Da er det lite smart ikke å legge til rette for tog, selv om det ikke er realistisk å bygge det samtidig, mener Halleraker.