Hopp til innhold

Trolig tre tilfeller av brasiliansk virusmutasjon påvist i Årdal – første i Norge

Den brasilianske varianten av koronaviruset er oppdaget i Årdal kommune i Vestland. – Vi har god kontroll, sier kommunelegen.

Øvre Årdal

ÅRDAL: Årdal kommune er den første kommunen i Norge som har påvist den brasilianske varianten av koronaviruset. Kommunen har i overkant av 5.100 innbyggere.

Foto: VERI Media

Helse Bergen har påvist ett tilfelle av den brasilianske virusvarianten i positive koronaprøver analysert i løpet av torsdag. Smittetilfellet stammer fra Årdal kommune i Vestland.

– Dette er egentlig en bekreftelse på noe vi tidlig hadde mistanke om. Utgangspunktet her er en person som testet positivt ved grensen og deretter gikk rett i karantene, sier kommunelege Frode Myklebust.

Årdal kommune har i overkant av 5.100 innbyggere og ligger i Sogn.

Lokal smittevernlege Bjarte Hove sier personen har reist fra Brasil og testet positivt på Gardermoen. Vedkommende skulle ikke til Årdal for å jobbe, opplyser han.

Haukeland universitetssjukehus, korona, mutasjoner

LETER ETTER MUTASJONER: På laboratoriet på Haukeland sjukehus analyserer de hver dag positive koronaprøver for å finne mutasjoner.

Foto: Mette Anthun / NRK

– Det er aldri kjekt å få smitte til kommunen, og særlig ikke når det er en ny mutasjon. Vi ser likevel ingen grunn til å iverksette nye tiltak, sier kommunalsjef for helse, Mette Hestetun Berg.

Har kontroll på situasjonen

Kommunen fikk raskt melding om positiv test, og nærkontaktene ble identifisert og satt i karantene.

– Disse er også testet, og etter hvert har to testet positivt. Ingen av dem har vært i nærkontakt med noen etter siste negative test. Derfor regner ikke med at det vil komme flere smittetilfeller som følge av dette, sier han.

Kommunen antar at de to nærkontaktene også er smittet av den brasilianske varianten.

– Vi vet ikke så mye om hvordan viruset oppfører seg. Det som blir sagt er at det kan være litt farligere og smitte enklere enn de andre variantene, sier han, og understreker at kommunen likevel har god kontroll.

– Det er ikke mistanke om, eller identifisert nærkontakter ut over dem som nå er satt i karantene eller isolasjon, sier han.

Bjarte Hove

SMITTEVERNLEGE: Bjarte Hove er smittevernlege i Årdal.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Line Vold i Folkehelseinstituttet sier at det er første gang denne brasilianske varianten er påvist i Norge, men en annen brasiliansk variant skal tidligere ha blitt påvist.

– Denne varianten er vi spesielt interessert i og følger nøye med på. Den skal være mer smittsom, og dermed er den spesielt viktig å følge med på. I tillegg er det uvisst om vaksinen har dårligere effekt på denne varianten, sier hun.

Ifølge henne er det ikke bekreftet at man blir sykere av denne varianten.

Avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet.

FØLGER MED: Line Vold, avdelingsdirektør i FHI, sier de følger tett med på hvordan den brasilianske virusmutasjonen oppfører. seg.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kan være mer smittsom

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forklarer at det er endringer i piggproteinet, litt på samme måte som den engelske og sørafrikanske varianten, noe som gjør virusvarianten mer smittsomt.

– Det vi vet om dette viruset er at det er ganske mye mer smittsomt enn originalen, sier Nakstad.

– Vaksinene som vi har i Norge nå, hvert fall de fra AstraZeneca og Pzifer, fungerer på det viruset, sier produsentene. Det er usikkerhet rundt er om dette viruset kan gjøre deg syk dersom du har gjennomgått koronaviruset tidligere. Det strides man litt om.

Nakstad legger til at hvis virusvarianten brer om seg, vil det bli et tilleggsproblem i tillegg til den engelske varianten som har spredd seg i Norge.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forklarer at den brasilianske mutasjonen er mer smittsom.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forklarer at den brasilianske mutasjonen er mer smittsom.

Skal ikke gjøre folk sykere

Avdelingsleder Elling Ulvestad ved Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland sjukehus sier det er første gang laboratoriet har oppdaget varianten.

Han sier man vet relativt lite om den brasilianske varianten i det norske samfunn, og at man ikke kan sammenligne de to samfunnene, da livsforholdene er helt annerledes.

– Det vi vet er at den er regnet for å være en variant vi bør være oppmerksom på. Det antas at den smitter lettere, slik som den engelske og sørafrikanske mutanten smitter. Den brasilianske varianten regnes ikke for å være mer sykeliggjørende.

Elling Ulvestad

LABSJEF: Elling Ulvestad leder Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland sjukehus. Dette er hvor mutasjonene oppdages.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Fra før er både den engelske og den sørafrikanske varianten påvist i Helse Bergen sitt område. Fredag har helseforetaket påvist 53 nye tilfeller av den engelske mutasjonen og ett nytt tilfelle av den sørafrikanske varianten.

Ved laboratoriet i Bergen analyseres koronaprøver fra hele Vestland og deler av Rogaland.

I februar ble en multivariant av koronaviruset påvist i Trondheim. Personen som testet positivt på korona hadde elementer av den engelske, sørafrikanske og brasilianske varianten.