To døydde av korona på Haukeland

To pasientar som var innlagd med korona på Haukeland universitetssjukehus døydde i går. Personane var begge over 65 år, melder Helse Bergen. Totalt 16 personar er no innlagd med covid-19 i Helse Bergen, der 14 personar er innlagd på Haukeland og 2 personar på Voss.