Støtte til grønt cruiseprosjekt

Næringsklyngen Maritime CleanTech mottar 580.000 kroner i støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram for å gjøre cruisenæringen grønnere og smartere. Prosjektet «Grønn cruisefart» skal studere hvordan eksisterende og nye cruiseskip kan operere med minimale utslipp i både norske fjorder og andre sårbare områder.

Cruiseskipene ankommer Bergen
Foto: Fred. Olsen Cruise Lines