Stor snøskredfare torsdag

Det er varsla stor snøskredfare i Hardanger og Voss i morgon. NVE vurderer snøskredfaren til nivå fire, som er den nest høgste faregraden. Publikum bør difor unngå skredterreng og utløpsområde.