Stor nedgang i arbeidsløysa

Sogn og Fjordane har færrast arbeidsledige, og er også det fylket der nedgangen i arbeidsløysa er størst. Totalt er det no 930 heilt ledige i fylket, noko som er 192 færre enn på same tid i fjor. Nedgangen er på 17 prosent. Årsakene er mellom anna at næringslivet og industrien går godt, i tillegg gjer lite frost at bygg og anlegg går bra, fortel Frode Henden i NAV Sogn og Fjordane.