Hopp til innhold

Stor legemangel på sykehjem

Helse- og omsorgsdepartementet vil gjøre sykehjemstjeneste obligatorisk for turnusleger for å løse legebehovet. - Ansvarsfraskrivning, mener Yngre legers forening.

Eldre kvinne på sykehjem
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Innen 2010 vil det være behov for dobbelt så mange leger på norske sykehjem.

Helse- og omsorgsdepartementet vil løse problemet ved å gjøre tjeneste på sykehjem obligatorisk for turnusleger.

- Feil med tvang

Leder i Yngre legers forening, Hege Gjessing, er ikke begeistra for forslaget fra departementet. Hun mener det blir helt feil å tvinge turnuslegene inn på sykehjemmene bare for at Helse- og omsorgsdepartementet skal få bukt med problemet.

- Jeg tror de har et behov for å vise handlekraft, og da er det lett å bruke ei gruppe du kan plassere, sier hun til NRK.

Gjessing mener det bare vil gjøre situasjonen verre så lenge det ikke finnes leger som kan være veiledere på sykehjemmene. Hun mener myndighetene må se på andre tiltak.

- Bygg ut, gjør sykehjemmene mer attraktive, skaff erfarne leger, og gjør det interessant og fint å jobbe på sykehjem, foreslår hun.

Eldre er positive

Nå skal forslaget ut på høring, men får departementet det som de vil, blir turnusleger plassert på sykehjem allerede førstkommende sommer.

I motsetning til legeforenina er de eldre svært positive til det nye forslaget. Lederen for Førde Pensjonistforening håper Helse- og omsorgsdepartementet får trumfa gjennom ordninga.

- Jeg synes det høres lurt ut at alle turnusleger skal ha tjeneste på sykehjem, sier Olaug Joleik Kirkebø som er leder for Førde Pensjonistforening.

- Jeg håper det blir fulgt opp. Det høres ut som et veldig bra tiltak, sier Kirkebø, og krysser fingrene for at ordninga blir satt ut i verden.