Hopp til innhold

Stenger ett felt for solobilister

Fra og med onsdag morgen blir det sambruksfelt fra Krambua, langs Fjøsangerveien og til bompengestasjonen på Nygårdsbroen i Bergen.

Trafikk

På Fjøsangerveien i retning Bergen sentrum vil ett felt bli stengt for solobilister.

Foto: Stig Erik Elliott / NRK

– Dette er et tiltak for å fremme kollektivkjøring og redusere antallet privatbiler nå når luftforurensingen i Bergen er så høy, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Reservert buss og taxi

Sambruksfeltet fungerer på følgende måte: Høyre felt i retning Bergen blir reservert for privatbiler med mer enn to personer, busser og drosjer.

Skal du kjøre alene i privatbilen din, blir du henvist til venstre felt.

Som på Flyplassveien

Luftforurensingen i Bergen overskrider nå tillatte grenseverdier. Eksosutslipp fra privatbiler står for en stor del av forurensingsproblemet. Dette har fått Bergen kommune til å gjennomføre en rekke tiltak.

– Det nye sambruksfeltet vil fungere på samme måte som det vi i dag har på Flyplassveien, sier Rastad.

Småfrustrert kommune

Bergen kommune har også søkt om å få tilsvarende sambruksfelt på vestre og nordre innfartsåre. Her har Statens vegvesen avslått søknaden. Ny søknad er imidlertid sendt, og Rastad håper på godkjenning.

– Det som er fortvilende for oss, er at vi eier problemet i form av den høye luftforurensingen som kan være skadelig for folk. Men eier ikke verktøyene i form av tiltak som vi kan iverksette på egenhånd. Her er vi avhengig av andre. Fylkeskommunen har vært svært fleksibel og stilt opp med gratisbusser, sier Rastad.

Hva synes du om at Bergen kommune nå stenger kjørefelt for bilister som kjører alene?

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.