Hopp til innhold

Statens vegvesen dømt til millionerstatning etter Autopass-krangel

BT Signaal er tilkjent 25 millioner kroner i erstatning etter at Statens vegvesen tildelte Autopass-kontrakt til konkurrent på feil grunnlag.

Køprising i Bergen

IT-selskapet BT Signaal er tilkjent 25 millioner kroner i erstatning etter at Borgarting lagmannsrett dømte Statens vegvesen for å ha tilkjent en konkurrent kontrakt på feil grunnlag.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

BT Signaal er i Borgarting lagmannsrett tilkjent en erstatning på 25 millioner kroner pluss saksomkostninger, etter at Statens vegvesen tildelte kontrakten for nytt landsomfattende sentralssystem for bompengehåndtering til IBM på feil grunnlag.

Det opplyser BT Signaal, tidligere Bro- og tunnelselskapet, i en pressemelding.

Måtte heve avtale

Statens vegvesen tildelte før jul 2013 kontrakten for utvikling av Autopass Grindgut til selskapet IBM.

Sommeren 2015, tre måneder etter at prosjektet skulle vært ferdigstilt, hevet Statens vegvesen avtalen.

Dømt for vesentlige feil i anbudskonkurransen

Lagmannsretten kom frem til at Statens vegvesen hadde begått vesentlige feil under anbudskonkurransen, noe som skulle ha medført at tilbudet fra IMB ble avvist.

"Det var klar sannsynlighetsovervekt for at en annen tilbyder ville ha fått kontrakten dersom feilene ble tenkt bort. Den forbigåtte tilbyder hadde derfor krav på å få erstattet sitt tap i form av den positive kontraktsinteressen", heter det i dommen.

Ifølge dommen har lagmannsretten ingen holdepunkter for å tro at BT Signaal ville opplevd de problemer som IBM fikk. "Så vidt skjønnes hadde IBM ingen tidligere erfaring med utvikling av programvare for bompengeløsninger".

Tapte i tingretten

Administrerende direktør Trond Juvik er glad den årelange konflikten er over.

– Dette har vært en lang kamp. Vi er fornøyd med å ha vunnet, sier han.

BT Signaal tapte først i Oslo tingrett i februar i fjor. Selskapet anket dommen.

– Vi oppdaget at IBM hadde tatt mange og store forbehold i kontraktsanbudet, noe som gjorde at de absolutt ikke burde ha vunnet. Vi skulle hatt kontrakten, enkelt og greit, sier Juvik til NRK.

Forventer ikke anke

Direktøren tror ikke Statens vegvesen vil anke dommen.

- Retten sin avgjørelse er så soleklar at det ville overrasket meg om Statens vegvesen anker. Retten fant flere vesentlige feil, sier Juvik, som anslår at Statens vegvesen har tapt stort i indirekte kostnader som følger av saken.

– Manglende effektiviseringstiltak og årelang overpris gjør at samfunnet har tapt rundt to milliarder kroner på denne behandlingen, hevder Juvik.

Ingen kommentar

Stein Ødegaard i Vegdirektoratet er prosjektleder for Grindgut. Han ønsker ikke å kommentere dommen før direktoratets jurister har sett gjennom saken.

Advokat Andreas Rostveit har ført saken for samferdselsdepartementet. Han ønsker heller ikke å kommentere dommen på nåværende tidspunkt.