Startar bygging i 2017

Sist veke kom det fram at totalprisen på det nye Sotrasambandet har auka med 2,5 milliardar kroner, og samferdsleministeren ba kommunane finne måtar å kutte kostnader. På spørsmål om byggjestart frå Ruth Grung i Arbeiderparitet i dagens spørjetime, svara Ketil Solvik-Olsen at målet er at kostnadsauken ikkje utset prosjektet.

Sotrasambandet
Foto: Statens vegvesen