Hopp til innhold

Søsken gir mindre overvekt

Enebarn har større fare for å utvikle overvekt. Det viser en fersk kartlegging fra Vekststudien i Bergen.

Allereie frå toårs-alderen kan ein sjå overvekt hos barn

Førskolebarn kommer bra ut. Etter skolestart øker fedmeproblemet dramatisk. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Sara Johannessen / Scanpix

Siden 1970-tallet har antallet overvektige norske barn omtrent tredoblet seg. Samtidig har barnekullene blitt mindre. Studien viser at det kan være en sammenheng. Jo flere søsken, desto mindre sjanse for overvekt, viser kartleggingen fra Vekststudien i Bergen .

Jo flere, jo lettere

– Andelen barn med overvekt var redusert med omtrent 15 prosent for hvert søsken man hadde, sier overlege Pétur B. Júlíusson, stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, UiB.

I studien så forskerne blant annet på hvordan antall søsken, foreldrenes arbeidsstatus og utdanningsnivå, påvirker overvekt og fedme hos barn.

– I tilegg til antall søsken, så vi at foreldrenes utdanningsnivå hadde stor betydning for barnas vekt. Dess høyere utdanning, dess mindre overvekt, sier han.

Forskerne har også sett på en rekke andre faktorer. Men de har konkludert med at skilsmisse betyr lite. Barn av aleneforeldre skiller seg ikke fra barn med to foreldre. Heller ikke arbeidsløshet eller etnisitet hadde noe å si for risiko for barnas overvekt.

Økende problem

At fedme blant barn er et økende problem, viser studien tydelig.

Størst er problemet i barneskolealder. Fra seks til elleve år er 17 prosent overvektige. I hele barnegruppen er 13 prosent overvektige.

Best ut kom barna i førskolealder.

– Det er grunn til å bekymre seg for overvekt og fedme blant norske barneskolebarn. Den økte forekomsten av overvekt i denne gruppen kan tyde på at det oppstår en uheldig endring i livsstilen til skolebarn med økt fare for utvikling av overvekt og fedme. Dette innebærer for eksempel mindre lek, mer stillesitting og mer tid foran dataskjermen, sier Júlíusson.