Hopp til innhold

Sosiale medier vil hjelpe deg

Facebook har samarbeidet med eksperter for å forhindre selvskading og spiseforstyrrelser.

selfharm mobil

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?: Facebook og Instagram ønsker å hjelpe de som søker etter innhold som handler om selvskading og spiseforstyrrelser.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

«Hva kan vi hjelpe deg med?» er meldingen som popper opp om du søker på ord som kan forbindes med spiseforstyrrelser og selvskading. I meldingen kan du velge om du ønsker hjelp eller vil se innholdet.

Dette er Instagram og Facebook som prøver å hindre folk som sliter i å se bilder og innhold som kan være skadelig for dem, og oppmuntre personene til å søke hjelp.

Kan hjelpe

– Det kan være forskjellige grunner til at personer søker etter slike bilder. Om man har en slik lidelse selv, kan det være lurt å tenke seg om før man ser på innholdet, sier Asle Halvorsen, psykolog ved Haukeland universitetssjukehus.

Asle Halvorsen, psykolog ved Haukeland

KAN HJELPE NOEN: Asle Halvorsen, psykolog ved Haukeland sykehus, tror en melding om mulig hjelp kan være med på hjelpe noen.

Foto: privat

Facebook, som også eier Instagram, skriver på sine nettsider at meldingene er utviklet sammen med eksperter fra hele verden.

Halvorsen tror ikke en slik melding i seg selv vil hjelpe alle, men at det kan gi et håp om å få det bedre for dem som trenger det.

– Det vil nok ikke hjelpe der og da, men det kan være en kime til å tenke at du trenger hjelp.

Lov å dele erfaringer

Sammen med ekspertene har Facebook bestemt hva slags type bilder som skal være lov å legge ut på deres sosiale medier, og hvilke som kan være skadelig for andre.

Instagram vil hjelpe

FLERE VALG: Disse valgene kommer opp om man trykker på «få støtte.»

Foto: kjermdump

Facebook har konkludert med at folk skal få lov til å dele sine erfaringer rundt selvskading og selvmordstanker, men at innhold som promoterer det skal fjernes.

– Selv om slikt innhold kan opprøre noen, hjelper det ofte mennesker fordi de gjennom å dele får støtte og hjelp, skriver Antigone Davis, global leder for sikkerhet hos Facebook, på Facebook sine nettsider.

Sosiale medier forsterker

Selvskading begynner sjeldent på grunn av sosiale medier, men de være med på å forsterke adferden, forteller Fredrik Walby, som er forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

Fredrik Walby

FORSTERKER SELVSKADING: Fredrik Walby, forsker ved nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, forteller at sosiale medier kan være med på å forsterke selvskadene tendenser.

Foto: Kristin Ellefsen / � UiO/Kristin Ellefsen

– Personer med en spiseforstyrrelse har ofte en overopptatthet av det, noe som fører til at det fortrenger andre deler av livet. Å søke på sosiale medier etter stikkord som hører til sykdommen, er med på å forsterke spiralen av det man er opptatt av, sier Halvorsen.

– Vi har alltid vært bekymret for smitteeffekter ved uheldig medieomtale, men deling av bilder og lignende på sosiale medier, er nok en sterkere smitte,

Han mener alle forsøk på å håndtere dette, slik Facebook prøver på nå, er positivt.

Enklere å hjelpe

Rapportere

ANONYM HJELP: Om man er bekymret for noen man kjenner, kan man rapportere personen på Instagram.

Foto: skjermdump

De sosiale mediene tilbyr også muligheten til å hjelpe andre, helt anonymt.

På både Instagram og Facebook sine hjelpesider, står det at dersom man rapporterer et innlegg om selvskading eller lignende, vil de ta kontakt med personen og tilby støtte.