Møllendal asyl,
Foto: Ukjent år og fotograf / Bergen byarkiv