Slik kan det bli for din skule

Dersom fylkesutvalet får det som dei vil i fylkestinget, så blir skuletilbodet i Sogn og Fjordane sjåande slik ut frå 2014. Sjekk din skule!

Luster vidaregåande, Stryn vidaregåande og Høyanger vidaregåande

TO AV TRE: Luster er føreslege lagt ned, medan Høyanger og Stryn overlever.

Foto: Montasje: NRK

Årdal vidaregåande skule:

 • Studiespesialisering (vg1, vg2, vg3 og vg3 påbygging til generell studiekompetanse)
 • Elektrofag (vg1, vg2 automatisering og vg3 automatiseringsfaget)
 • Service og samferdsel (vg1 og vg2 sal, service og tryggleik)
 • Teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 kjemiprosess og vg2)

Sogndal vidaregåande:

 • Studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3)
 • Bygg og anleggsteknikk (vg1, vg2 byggteknikk, vg2 anleggstekn
  ikk og vg2 klima, energi og miljøteknikk)
 • Elektrofag (vg1, vg2 elenergi, vg2 data og elektronikk og vg3 dataelektronikarfaget)
 • Helse- og oppvekstfag (vg1, vg2 helsearbeiderfag og vg2 barne og ungdomsarbeider)
 • Medium og kommunikasjon (vg1 og vg2)
 • Restaurant- og matfag (vg1 og vg2 kokk- og servitørfag)
 • Service og samferdsel (vg1, vg2 sal, service og tryggleik og vg2 reiseliv)
 • Teknikk og industriell produksjon (vg1 og vg2 køyretøy)
 • Idrettsfag (vg1, vg2 og vg3)

Høyanger vidaregåande:

 • Studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3)
 • Elektrofag (vg1 og vg2 elenergi)
 • Teknikk og industriell produksjon (vg1 og vg2 industriteknologi)

Dale vidaregåande:

 • Studiespesialisering (vg1, vg2, vg3 og vg3 påbygging til generell
  studiekompetanse )
 • Helse- og oppvekstfag (vg1 og vg2 helsearbeiderfag)
 • Teknikk og industriell produksjon (vg1 og vg2 industriteknologi)

Øyrane vidaregåande, inkludert avdeling Mo:

 • Naturbruk (vg1 naturbruk, vg1 naturbruk med hest, vg2 heste- og
  hovslagarfag, vg2 landbruk og gartnarnæring, vg3 landbruk og vg3
  studiespesialisering med naturbruk)
 • Bygg- og anleggsteknikk (vg1, vg2 anleggsteknikk og vg2 byggteknikk)
 • Design og handverk (vg1 og vg2 design og tekstil)
 • Elektrofag (vg1 og vg2 elenergi)
 • Helse- og oppvekstfag (vg1, vg2 helsearbeiderfag, vg2 ambulansefag, vg2
  barne- og ungdomsarbeidarfag og vg2 helseservicefag)
 • Restaurant- og matfag (vg1 og vg2 kokk- og servitørfag)
 • Service og samferdsel (vg1, vg2 sal, service og tryggleik og vg2 transport og logistikk)
 • Teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 køyretøy og vg2
  industriteknologi)
 • Vg2 bilskade, lakk og karosseri vert nytt tilbod ved skulen om fylkesrådmannen finn løysingar saman med næringslivet/bransjen for den
  praktiske delen av opplæringa. Om ein ikkje får til slike løysingar blir det
  ikkje tilbod om vg2 bilskade, lakk og karosseri i eige fylke

Hafstad vidaregåande:

 • Studiespesialisering (vg1, vg2, vg3 og vg3 påbygging til generell studiekompetanse)
 • Medium og kommunikasjon (vg1 og vg2)

Flora vidaregåande:

 • Idrettsfag (vg1, vg2 og vg3)
 • Studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3 og vg3 påbygging til generell
  studiekompetanse)
 • Bygg- og anleggsteknikk (vg1, vg2 byggteknikk og vg2 klima, energi og
  miljøteknikk)
 • Elektrofag (vg1, vg2 data og elektronikk og vg2 elenergi)
 • Helse- og oppvekstfag (vg1, vg2 helsearbeidarfag og vg2 barne- og
  ungdomsarbeidarfag)
 • Service og samferdsel (vg2 IKT- servicefag)
 • Teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 brønnteknikk og vg2
  industriteknologi)

Firda vidaregåande:

 • Idrettsfag (vg1, vg2 og vg3)
 • Studiespesialisering (vg1, vg2, vg3)
 • Musikk, dans og drama (vg1, vg2 musikk, vg2 dans, vg2 drama, vg3,musikk, vg3 dans og vg3 drama)

Eid vidaregåande:

 • Studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3 og vg3 påbygging til generell
  studiekompetanse)
 • Studiespesialisering med formgjeving (vg1, vg2 og vg3)
 • Design og handverk (vg1, vg2 interiør og utstillingsdesign og vg2 frisør)
 • Elektrofag (vg1, vg2 data og elektronikk, vg2 elenergi og vg3
  dataelektronikarfaget)
 • Teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 industriteknologi og vg2
  industriell møbelproduksjon)

Måløy vidaregåande:

 • Studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3)
 • Bygg- og anleggsteknikk (vg1 og vg2 byggteknikk)
 • Helse- og oppvekstfag (vg1 og vg2 barne- og ungdomsarbeider)
 • Naturbruk (vg1, vg2 akvakultur og vg2 fiske og fangst)
 • Restaurant- og matfag (vg1 og vg2 kokk- og servitørfag)
 • Teknikk og industriell produksjon (vg1, vg2 køyretøy, vg2
  industriteknologi, vg2 maritime fag)
 • Tekniske allmenne fag (TAF)

Stryn vidaregåande:

 • Studiespesialisering (vg1, vg2 og vg3)
 • Bygg- og anleggsteknikk (vg1 og vg2 byggteknikk)
 • Helse- og oppvekstfag (vg1 og vg2 helsearbeiderfag)
 • Service og samferdsel (vg1, vg2 sal, service og tryggleik og vg2 transport
  og logistikk)