Hopp til innhold

Slår fast at Nordic Mining har mineralrettar

Direktoratet for mineralforvaltning meiner Nordic Mining har eksklusive rettar til å ta ut minerala som er eigd av staten ved Engebøfjellet, skriv Firda. Selskapet Artic Mineral Resources (AMR) har tidlegare klaga på gruveløyvet Nordic Mining og dotterselskapet Nordic Rutile har fått. AMR har òg søkt om å ta ut mineralet granat. Selskapet meiner staten har gjort sakshandsamingsfeil og at gruveløyvet til Nordic Mining derfor er ugyldig.