Hopp til innhold

Slakter forslag om aldersgrense

Formannen i Norsk Solarieforening slakter Kjersti Toppes forslag om å innføre 18 års aldersgrense på solarium.

Solarium

I dag er det anbefalt 18 års aldersgrense for solarium. Statens strålevern anbefaler å innføre 18 års aldersgrense, noe Kjersti Toppe fra Senterpartiet støtter.

Kjersti Toppes forslag er lite gjennomtenkt, sier formann i Norsk Solarieforening, Ronny Rath Pedersen.

Ifølge Rath Pedersen finnes det i dag mer enn 16.000 solarier i private hjem. Han tror tallet vil øke sterkt om 18-års-grensen kommer. Da vil nemlig ubetjente solarium måtte stenge.

Han mener at man vil flytte solingen blant unge fra offentlig kontrollerbare solstudio til et gråmarked ingen har kontroll på.

– Det kan vel umulig være Toppes ønske. Jeg synes det er underlig at en Senterparti-representant støtter et slikt forslag. Vi tror distriktene vil bli så godt som uten solstudio dersom dette forslaget blir innført, sier han.

Bygger på feilinformasjon

I fjor sommer kom Verdens helseorganisjon (WHO) med en endring av klassifisering av solarium i forhold til antatt kreftrisiko til «kreftfremkallende for mennesker». Det er det øverste kreftfarenivået.

– Dette har fått store medieoppslag. Og Kreftforeningen og Strålevernet har direkte feilinformert om hva dette dreier seg om, sier han til nrkhordaland.no.

– De fleste av verdens ledende forskere på området, inkludert Professor Johan Moan på Radiumhospitalet, har slaktet rapporten som WHO bygger sin anbefaling på, da forskningen er opptil 30 år gammel. Ingen rapport er nyere enn fra 2006.
Fra 2006 til i dag har forskningen på sol og helse økt voldsomt. Og nesten alt er med positive konklusjoner, sier Rath Pedersen.

Direkte misvisende

Ronny Rath Pedersen minner ellers om at solen, sukker, salt fisk og rødvin, også er karakterisert som kreft-farlig.

– Dette er derfor direkte misvisende, og muligens også et uttrykk for kunnskapsløshet, sier han.

Norsk Solarieforening synes det er mer interessant at verdens ledende forskere anbefaler moderat bruk av sol inne og ute. Rath Pedersen forteller at Professor Johan Moan gjorde flere vitenskaplige studier i 2009.

– Han dokumenterer utvetydigig at rett soling forhindrer kreft. Dette føyer seg bare inn i rekken av et utall internasjonale forskningsfunn som er kommet på banen de siste tre-fire årene, sier formannen.

Avvist i andre europeiske land

Han hevder at et utvalg nedsatt av Nederlands helseminister frarådet regjeringen å følge WHOs råd, på grunn av feil og mangler med rapporten.

Forslaget om 18 års aldersgrense ble avslått i Sveits og Østerrike av samme grunner.

Feil å skylde på solarium

Rath Pedersen sier til nrkhordaland.no at Kreftforeningen tidligere har sagt at problemet er at vi har for lite sol i Norge.

– Når våren da kommer, kaster vi klærene for å få mest mulig sol på kroppen - og det er der føflekkreften kommer inn. Folk må rett og slett lære seg å omgaes solen, for det å skyte etter solarium blir feil. All form for soling som fører til forbrenning er jo farlig, sier han.