Skal byrje å rydde vegen

Statens Vegvesen har bestemt at dei skal prøve å byrje å rydde E16 vest for Gudvangen. Det ligg steinar store som bilar i vegbana, og desse lyt no sprengast opp og flyttast. Vegen kjem til å vere stengd minst eit par dagar til.

STEIN
Foto: Jonni Stensen