Sjå Vestlandsrevyen kl 22.55

Programleiar: Marte Rommetveit