Sjå Vestlandsrevyen fredag

Marte Rommetveit gir deg dagens nyheiter frå Hordaland og Sogn og Fjordane.

Dagens nyheter fra Hordaland og Sogn og Fjordane