Sjå Vestlandsrevyen frå kl. 1850

Programmleder: Jan Børge Leirvik