Sjå Vestlandsrevyen direkte

Sjå kva som har rørt seg i Hordaland og Sogn og Fjordane denne måndagen i desember.