Sjå Vestlandsrevyen 20.55 her

Programleder: Mariann Reikerås