Ansatte frykter for pensjonen når eldreomsorgen settes ut på anbud

Austevoll legger hele pleie- og omsorgssektoren ut på anbud, som første kommune i landet. Arbeiderpartiet frykter de ansatte får dårligere lønnsvilkår.

Sjukeheimen i Austevoll

BLIR PRIVATE: Ansatte på sykehjemmet i Austevoll skal i fremtiden være ansatt hos private - og ikke hos kommunen.

Foto: Austevoll kommune

– Det var veldig mange grunner til å stemme mot dette, sier Ingrid Møgster i Austevoll arbeiderparti.

Austevoll samler nå både sykehjemsdrift og hjemmebaserte tjenester i én kontrakt. Totalt vil nær 200 brukere få en privat tjenesteleverandør i stedet for kommunen.

Vedtaket ble gjort i vår, og et bredt flertall bestående av Høyre, Frp, KrF og Sp stemte for. Kun Arbeiderpartiet stemte mot.

Frykter for pensjonen

I vedtaket ligger det at de ansatte skal bevare lønnen sin, men kun fram til neste tarifforhandlinger. Da frykter Arbeiderpartiet at betingelsene for de ansatte blir endret.

– Motivet for konkurranseutsettingen er innsparing, slik vi ser det. Og konsekvensen blir at de som jobber der trolig får dårligere lønns- og pensjonsbetingelser, mener Møgster.

– Kommunen sier de gjør det for å bedre kvaliteten, men det er jo de samme menneskene som skal jobbe der. De ansatte har vært mot konkurranseutsetting, fordi det er en omveltning de ikke vet konsekvensene av, legger hun til.

Mange er skeptiske

– Nå er det jo mange som er skeptiske i Austevoll, naturlig nok. Det er det jo i alle endringsprosesser i kommunal sektor. Det er helt naturlig, og noe vi bare må være innstilt på, sier ordfører i Austevoll Helge André Njåstad (Frp).

Han sier de ansatte først og fremst er redde på grunn av usikkerhet rundt hvilke pensjonsbetingelser man får hos en privat aktør.

– Vi skal bruke litt tid nå på å forklare dem hva det innebærer for dem å gå over til innskuddsbasert pensjon, sier Njåstad.

Har de ansatte grunn til å frykte dårligere lønns- og pensjonsvilkår?

– Nei, vi mener ikke det. Vi skal sørge for at de får gode vilkår, sier ordføreren.

Helge Andre Njåstad og Siv Jensen FrP sitt landsmøte 2011

VIL LYKKES: - Vi kan ikke mislykkes, da vil man slå fast at det ikke går med konkurranseutsetting i mindre kommuner, sier Austevoll-ordfører Helge André Njåstad, her sammen med partileder Siv Jensen.

Foto: FrP Media

Vil bli et utstillingsvindu

Selv om mange er skeptiske, tror Austevoll-ordføreren at de vil lykkes.

– Siden vi er først ute med dette blir det ekstra viktig å lykkes, både for oss og de som leverer. Vi kan ikke mislykkes, da vil man slå fast at det ikke går med konkurranseutsetting i mindre kommuner. Vi ønsker å bli et postitivt utstillingsvindu, sier han.

Fristen for å levere anbud er i midten av november, og endringene vil skje 1. septemer 2013.

Har du tanker om privatiseringen av pleie- og omsorgssektoren? Les kronikken «Verdas beste eldreomsorg» fra ordfører Njåstad, og delta i debatten der.