Se Vestlandsrevyen fra torsdag

Programleder: Marte Rommetveit