Se Vestlandsrevyen fra fredag

Programleder Mariann Reikerås