Se Vestlandsrevyen direkte 20.55

Programleder: Mariann Reikerås