Se Vestlandsrevyen direkte

Boligprisene i Oslo er nå så høye at de som driver utleievirksomhet flytter til andre byer. Dermed kan det bli tøffere å komme seg inn på boligmarkedet i for eksempel Bergen. Se mer i kveldens Vestlandsrevy.